Informace únor 2024

Milí přátelé,

letošní rok vyhlásil papež František rokem modlitby. Proto v celém školním roce v zápatí tohoto Informačníku uvádíme rozličné modlitby svatých. Modlitba je základem křesťanského života a měla by vyjadřovat naši touhu po Boží přítomnosti. Nasloucháme v ní Bohu, otevíráme se Mu v ní. Kéž se nám daří skrze modlitbu prohlubovat svůj vztah k Bohu a kéž díky nám také druzí lidé objevují krásu a sílu modlitby i ve svém životě.

INFORMACE

Inspirace na dobu postní a Velikonoce

Od 14. února 2024 budeme prožívat postní dobu. Inspirujte se zde, padlet tipů průběžně doplňujeme.

Ohlédnutí za panelovou diskuzí Mosty místo příkopů

Je sobota 20. ledna 2024 a od 9.00 začíná v budově biskupství v Ostravě panelová diskuze s názvem Mosty místo příkopů, kterou pořádá Katechetické a pedagogické centrum a Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., naší diecéze. Jak už může název napovědět, cílem setkání je vykročit na cestu rozvíjení kultury přijetí, tedy zasypávat příkopy nedůvěry a položit základy pro stavění mostů a citlivě otevřít diskuzi k tématu LGBTQ+ a pomoci v orientaci nejen vyučujícím náboženství, katechetům, kněžím, ale také rodičům, sociálním pracovníkům či všem, kteří se s lidmi jiné vztahové orientace setkávají.

Na 70 žen a mužů nejen z naší diecéze naslouchá v první části třem hostům: Mgr. Hana Imlaufová, speciální pedagožka a terapeutka, působí v křesťanské poradně a setkává se s dospívajícími, kteří hledají svou identitu a pochybují o ní včetně té sexuální. Druhým hostem je PhDr. Zdeněk Jančařík, salesián pověřený pastorací osob s jinou vztahovou orientací v brněnské diecézi. Jako třetí vystupuje z pozice morálního teologa, doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., který je online připojen z Českých Budějovic.

Po úvodní moderované části přichází přestávka a po ní dotazy z publika. Poté jsou představeni paní Jana a pan Jiří, zástupci lidí s jinou vztahovou orientací. Přinášejí své svědectví o životě, o životě s Bohem, o hledání, o pravdivosti k sobě i k druhým, ale i o reakcích rodiny, okolí či církevního společenství. I pro tyto hosty zaznívají dotazy z publika a na závěr setkání se může každý ze zúčastněných zamyslet nad tím, čím může on sám přispět k budování či rozvíjení kultury přijetí. Tyto podněty spolu s celou reportáží si můžete přečíst na našem webu.

Věříme, že se účastníci a hosté cítili bezpečně, že si každý odnesl nějaký impuls pro život ať svůj či pro církevní společenství a že setkání nebylo poslední a naváže na něj další.

Žádost o příspěvek z Pastoračního fondu Biskupství ostravsko-opavského

Také v letošním roce je možné požádat o příspěvek z Pastoračního fondu, který je určen na podporu malých a středních projektů pastoračního charakteru s evangelizačním přesahem. Žádat mohou nejen farnosti, ale také necírkevní organizace, pokud je jejich činnost pastorační.

Žádost se podává pouze elektronicky do 15. března 2024. Formulář a další informace naleznete na stránkách diecéze.

Studium teologických oborů

Zájemcům o teologické a pedagogické vzdělání shrnujeme možnosti studia:

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci nabízí řadu oborů ke studiu v oblasti teologie, včetně tříletého online studia Teologie.

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přihlášky je možné podávat obvykle do poloviny března 2023 – dle pravidel stanovených jednotlivými fakultami.

Pro všechny zájemce z naší diecéze máme příznivé zprávy: ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravujeme možnost dalšího odborného vzdělávání, pokud máte zájem o získání nebo rozšíření kvalifikace pro výuku náboženství na školách, nebo pokud se chcete zapojit do katecheze ve farnostech.

Podrobnosti o programu naleznete na našich internetových stránkách. Kurz zahájíme, jakmile dosáhneme potřebného minimálního počtu zájemců. Pro další informace a k přihlášení nás kontaktujte na e-mailu kpc@doo.cz.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři. Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit na https://www.doo.cz/prihlaska/

Těšíme se na setkání s vámi!

Svátost smíření v dnešní době

Jak může člověku pomoci svátost smíření? Jak svátost smíření slavit? Jak dnes připravovat děti a mládež na tuto svátost? Proč se mladí lidé neradi zpovídají?

Na tyto a další otázky bude hledat na semináři odpovědi v sobotu 24. února 2024 od 9.30 do 12.30 Josef Prokeš, Th.D.

V případě zájmu se hlaste zde.

Poselství křesťanských Velikonoc

Vzdělávací semináře pro nové lektory vstupů do výuky Poselství křesťanských Velikonoc plánujeme na konec února. Cílem programů je seznámit s původem a smyslem slavení Velikonoc žáky základních škol a víceletých gymnázií i mimo výuku předmětu Náboženství. V letošním školním roce nabízíme tyto semináře Poselství křesťanských Velikonoc ve středu 21. února 2024 (14.00–18.30) a Poselství křesťanských Velikonoc III ve středu 28. února 2024 (14.00–18.30).

Zájemci z řad pedagogů, nebo kněží a jáhnové se mohou hlásit zde a zde na druhý seminář. Těší se na vás Mgr. Šárka Koflerová a Mgr. Lenka Bakalová.

DALŠÍ NABÍDKA

Večerní škola liturgiky

Postní liturgii v tradicích Východu a Západu se bude věnovat během čtyř večerních přednášek, které je možné navštívit osobně na Katolické teologické fakultě v Praze, nebo sledovat online na Youtube kanále Liturgie.cz

Večerní škola bude probíhat vždy ve čtvrtky od 22. března do 21. března 2024 vždy od 19.00 do cca 20.30. O každém ritu bude mluvit přednášející, který sám pochází z této liturgické tradice. Večer je tvořen přednáškou a prostorem na dotazy.
Jednotlivá témata naleznete zde. Účast na přednáškách je zdarma.

Pořadatelem Večerní školy liturgiky je Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Jarní škola liturgiky – Velikonoční triduum II.

 Jak prožít velkopáteční přímluvy? Co znamená, že Kristus sestoupil do pekel? Má tato pravda naší víry nějaký význam také pro náš dnešní život? V čem je jedinečné evangelium svatého Jana a jeho pašije? Proč si Ježíš svůj kříž nese sám? Proč z Kristova probodeného boku prýští krev a voda a proč to není předobraz křtu a eucharistie?

V sobotu 16. března 2024 se v Praze koná Jarní škola liturgiky, která chce nabídnout odpovědi na tyto a další otázky a také hlubší porozumění tomu, co církev koná, když slaví velikonoční liturgii. Na programu jsou společné i volitelné přednášky, ale např. také možnost zakusit sílu společné modlitby hodin.

Setkání pořádá Institut pro liturgickou formaci (Liturgie.cz) a na akci je nutné přihlásit se prostřednictvím online formuláře. Účastnický poplatek je 400 Kč.

Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu si každý rok druhé únorové úterý připomínají stovky organizací a škol. V letošním roce se uskuteční 6. února. Tipy, jak toto téma s dětmi otevřít, najdete například v návrhu projektu Den mediální gramotnosti nebo v příručce, kterou připravily organizace Jeden svět na školách a Safer Internet Centrum.