SLUŽBA ŠKOLÁM

Služba školám Katechetického a pedagogického centra je nabídkou pomoci vyučujícím společenskovědních oborů při výuce témat, která se svými obsahy týkají křesťanství a náboženství.

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT ČR v systému DVPP a nabízíme metodické zpracování obsahů, které se týkají naší odbornosti, a to při plném respektování RVP ZV a náboženské neutrality školy.

Svojí činností chceme přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury evropského civilizačního okruhu a k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života v demokratické společnosti.

Službu škole jsme začali systematicky rozvíjet od školního roku 2007/2008 a nabídku postupně rozšiřujeme.

V roce 2017 jsme navázali spolupráci s Křesťanskou akademií mladých, a to v rámci její služby Škola pro život a projektu Duchovní dědictví. To umožnilo rozšířit nabídku programů i na školy,  kde v minulosti lektoři nebyli.

O průběhu a ohlasech z již realizovaných programů si můžete více přečíst v sekci Realizace a ohlasy.

Garant

  • Mgr. Šárka Koflerová

Kontaktní osoba

  • Mgr. Lenka Bakalová (kontaktní informace naleznete pod záložkou KONTAKT, LIDÉ NA KPC).

Vydané publikace

Škola a křesťanství – Metodická příručka pro učitele

Autorky: Šárka Koflerová, Eva Muroňová
Ilustrace: Karolína Marková, Ludmila Tesařová

Součástí publikace je CD s pracovními listy pro žáky, powerpointovými prezentacemi a barevnou obrazovou přílohou.

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)
Objednávky jirkabrauner@gmail.com.