Archiv

Otevřená supervizní skupina – Opava

Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních a znovu nabýt radost ze své práce. Místem konání je fara u Panny Ma...

Poselství křesťanských Velikonoc II

Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou tří metodických programů: Když jedna cesta zkříží druhou Křižovatka jako místo konfliktu nebo místo setkání v souvislosti s Velikonocemi (pro 1. až 3. ročník ZŠ)

Poselství křesťanských Velikonoc

Seminář o původu a smyslu Velikonoc s nabídkou tří metodických programů: Velikonoční příběh a jeho poselství Biblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta (pro 1. až 3. ročník ZŠ) Izrael – z...

Duchovní obnova s biblickým dílem

Zveme nejen učitele náboženství a katechety na duchovní obnovu s Českým katolickým biblickým dílem. Na programu bude práce s biblickými texty pomocí různých přístupů a metod, společné tvoření a diskuze, sdílení zkušeností z katechetické praxe a také ...

Nový způsob přihlašování na akce

Diecéze ostravsko-opavská přechází z důvodu plnění zásad GDPR na nový systém přihlašování na akce a této skutečnosti se podřizuje také činnost pastoračních center, včetně Katechetického a pedagogického centra. Pro přihlášení na vzdělávací akci již...