Realizace a ohlasy

 • Velikonoce 2023

  V březnu proběhly dva semináře vstupů do výuky Poselství křesťanských Velikonoc. Nově proškolení lektoři s těmi stávajícími v období kolem Velikonoc navštívili 22 základních škol v naší diecézi, kde realizovali 164 hodin a měli možnost tak se zhruba 3 300 žáky sdílet radostnou zprávu o zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta.

  Školy si vybíraly z 9 různých programů ve třech věkových kategoriích, přičemž každý z nich přispívá k porozumění křesťanství jako součásti naší kultury a dává nové podněty k prožívání Velikonoc, a to při respektování náboženské neutrality školy. Nejmladší děti od 1. do 3. ročníku ZŠ se seznamují třemi různými způsoby s biblickým příběhem o smrti a vzkříšení Ježíše. Dětem 4. a 5. tříd ZŠ jsou formou powerpointové prezentace představena místa spjatá s velikonočními událostmi, nebo mohou přemýšlet o výtvarných obrazech, či o hudební tradici inspirované velikonočním příběhem. Žáci druhého stupně ZŠ mohou diskutovat o vině a odpuštění, nebo o smyslu utrpení a či o těžkých životních situacích v souvislosti s velikonočními událostmi.

  Všem lektorům děkujeme za jejich nasazení a otevřenost přinášet poselství naděje žákům i vyučujícím a těšíme se na další spolupráci.

  Prohlédněte si ohlédnutí z některých škol:

  ZŠ Tichá

  ZŠ Raškovice (6. ročníky, 7. ročníky)

  ZŠ Mokré Lazce

                   


  Vánoce 2022

  Poselství křesťanských Vánoc je název pro 9 programů, které nabízíme základním školám a které proškolení lektoři z řad kněží, vyučujících náboženství a katechetů v období před Vánocemi realizovali v celkem 27 školách, které projevily zájem, a to pro celé třídy. Celkem zhruba 3 700 žáků mohlo spolu s vyučujícími uslyšet vánoční příběh a jeho poselství, nebo putovat se třemi králi za hvězdou, či interaktivně objevovat, kde a kdy se vánoční události staly, hledat ve výtvarných dílech, jak zobrazují narození Ježíše, ponořit se do odrazu událostí Vánoc v hudbě nebo diskutovat o potřebě člověka žít v pokoji nejen o Vánocích či se zamýšlet nad chudobou a bohatstvím a solidaritě ve vztahu k vánočním událostem.

  Těší nás nejen spolupráce s Křesťanskou akademií mladých, kdy křesťanští lektoři různých vyznání spolupracují, ale také po covidu-19 obnovený zájem škol. Děkujeme všem zapojeným lektorům!

                   

  „Předposlední školní den před vánočními prázdninami si žáci z 5.A vyslechli zajímavé povídání lektora na téma Vánoce v hudbě. Dověděli jsme se, proč se zpívají koledy, jaký je rozdíl mezi koledami, adventními a vánočními písněmi, poslechli si koledy z různých koutů světa. Nejvíce se nám líbila exotická koleda z Etiopie.“        

  ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády

  „Lekce se mi moc líbila, donutila mě zamyslet se nad tím, kolik problémů nebezpečí a neférovosti je kolem nás. … Dozvěděli jsme se nové informace o Ježíškovi. Řekli jsme si, na co se těšíme o Vánocích a za co jsme rádi. Lekci jsem si užila … Beseda se mi líbila, téma bylo zajímavé určitě i pro nevěřící … Nejvíc se mi líbilo, jak jsme vytvářeli síť vztahů pomocí klubíčka provázku.“   

  ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády (žáci 8.E)

  „O vánočních tradicích a smyslu Vánoc mohli žáci 8. a 9. třídy přemýšlet v předvánoční hodině dějepisu a občanské výchovy spolu s lektorkou, která pro ně připravila aktivity vedoucí k poznávání skutečných hodnot v dnešním světě.“

  ZŠ Veřovice

  „Jak to vlastně s Vánoci ve skutečnosti je? O tom si přišla do naší školy lektorka povyprávět s dětmi ze třetích a čtvrtých tříd. Formou otázek a odpovědí a také díky fotografiím a mapám se děti přenesly do státu Izrael, kde to všechno začalo ve městě Betlémě před více než 2 000 léty narozením malého děťátka, kterému rodiče Josef a Marie dali jméno Ježíš. Děti se seznámily s důležitými historickými postavami, daty, městy a stavbami. Představovaly se navzájem tak, jak to lidé dělali před mnoha lety. A hlavně na závěr lekce popřály na Vánoce všem jen to nejlepší.“ 

  ZŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka

  Zde nabízíme ohlédnutí či galerie ze samotných škol:

  ZŠ a MŠ Raškovice

  ZŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka

  ZŠ Mokré Lazce

  ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády

  ZŠ Veřovice

  Salesiáni Don Bosco Ostrava

                  

  Vybíráme také z ohlasů lektorů:

  Co je pro Vás motivací lektorovat programy s křesťanskými tématy?

  „Jsem ráda, že mohu takto vnést do společnosti – do škol osvětu o křesťanských kořenech našeho národa, prohloubit nebo vůbec seznámit s tím, z čeho vyvěrají svátky (Vánoce, Velikonoce), které jako společnost slavíme.“

  s. M. Františka Kroupová, CSSE (Mgr. Martina Kroupová)

  „Když si představím děti, které se nedostaly k podstatě Vánoc, a k tomu, proč se slaví, tak ony samy jsou mi naprosto přirozenou motivací. Jsem vděčná všem, kteří mají podíl na přípravě programů a všem, kteří otevřou ve školách dveře, abych mohla mezi děti s poselstvím vstoupit.“

  Bc. Marta Olšovská

   

  Vzpomenete si na nějaké hezké okamžiky, které jste ve škole s žáky prožili?

  Ty hezké momenty jsou spojené s jiskřičkami v dětských očích u žáků prvního stupně a se zájmem ve vyšších ročnících. To hrobové ticho, když v programech pro sedmý až devátý ročník drnknete na sociální strunu a žákům dojde, že utrpení, ale i solidarita, soucit a podpora není ničím iluzorním, ty jsou k nezaplacení. Letos jsem zažil zvláště silný moment, když jsem přišel k páťákům, kde mě děti znají už od své první třídy, a děti mi začaly předávat obrázky, které jmenovitě pro mne nakreslily, a jedno děvče mi předalo dokonce svou vlastní básničku k tématu Vánoc. Byl jsem opravdu dojatý.“

  ThLic. Kamil Kozelský

  „Letos o vánočních vstupech v jedné první třídě mi paní učitelka říká, zda mi děti může přenechat a že si bude dělat svojí práci. Zůstala na začátek programu a pak ji to tak vtáhlo, že byla až do konce.“

  s. M. Františka Kroupová, CSSE (Mgr. Martina Kroupová)

   

  Pokud byste měli popsat letošní vánoční programy třemi slovy, která by to byla?

  „Radost, vděčnost, vzájemné obohacení.“

  Mgr. Marie Fialková

  „Tahle otázka je těžká, asi: radost, nadšení, překvapení.“

  ThLic. Kamil Kozelský


  Zprávy z realizací z předchozích let


  Statistický přehled o realizovaných programech

  Školní rok Realizované programy Počet žáků Počet škol
  2022/2023 Poselství křesťanských Vánoc 188 3700 27
    Poselství křesťanských Velikonoc 164 3300 22
  2021/2022

  Poselství křesťanských Vánoc 56 1279 14
  Poselství křesťanských Velikonoc 118 2030  26
  2020/2021 Poselství křesťanských Vánoc 19 345 6
  2019/2020 Poselství křesťanských Vánoc 219 4376 32
  2018/2019

  Poselství křesťanských Vánoc 263 5427 53

  Poselství křesťan. Velikonoc 198 4189
  Sv. Cyril a Metoděj 5 114
  2017/2018 Poselství křesťanských Vánoc 322 6600 71
  Poselství křesťan. Velikonoc 251 5051
  Sv. Cyril a Metoděj 11 234
  2016/2017 Poselství křesťanských Vánoc 253 5412 54
  Poselství křesťan. Velikonoc 180 3709
  Sv. Cyril a Metoděj 8 181
  Bible – kniha života 3 68
  2015/2016 Poselství křesťanských Vánoc 334 6724 68
  Poselství křesťan. Velikonoc 238 4955
  Sv. Cyril a Metoděj 6 114
  Bible – kniha života 2 45
  2014/2015
   
   
   
  Poselství křesťanských Vánoc 354 7308  73
   
   
   
  Poselství křesťan. Velikonoc 256 5116
  Sv. Cyril a Metoděj 8 126
  Bible – kniha života 9 252
  2013/2014
   
   
   
  Poselství křesťanských Vánoc 344 7086  81
   
   
   
  Poselství křesťan. Velikonoc 345 7218
  Sv. Cyril a Metoděj 17 266
  Bible – kniha života 2 45
  2012/13 699 14615 80
  2011/12 761 15225 83
  2010/11 482 9377 63
  2009/10 412 7785 53
  2008/09 273 5180 42