Archiv

Vyjádření k učebnicím přeloženým z polského jazyka

Vzhledem k tomu, že se v současné době ve farnostech plánují nákupy pracovních listů pro výuku náboženství na příští školní rok, chtěli bychom kněze a vyučující náboženství upozornit na některé méně známé souvislosti spojené s učebnicemi pro výuku ná...

Kapka vody pro Haiti

Setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé se blíží a děti se mohou už nyní zapojit do doprovodného projektu na podporu organizace Praga-Haiti, která vrtáním studní na Haiti pomáhá zajistit Haiťanům přístup k pitné a nezávadné vodě. V české domácnosti ...

Otevřená supervizní skupina – Frýdek

Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních a znovu nabýt radost ze své práce. Místem konání je fara ve Frýdku,...

Využití multimédií v katechezi

Seminář o vlivu a využití digitálních médií pro výuku náboženství a katechezi. Kde se nachází dnešní mládež a děti a co je charakterizuje? Co a proč mladí hledají v moderních médiích? Jak se dá video použít v kate...

Kostel v naší obci

Co se v kostele děje, když nejsou bohoslužby? „Bydlí“ v kostele Bůh? Jak můžeme pomoci dětem rozvíjet jejich víru v prostoru kostela? Jak lze zprostředkovat porozumění kostelu dětem a mladým lidem bez v...