E-learningový kurz pro katechety

Připravili jsme e-learningový kurz pro katechety, kteří nesplňují požadované vzdělání, a duchovní správce pro ně žádá o udělení kanonické mise pro výuku ve farnosti. Pro tyto katechety je kurz povinnou podmínkou udělení kanonické mise. Rozsah kurzu je 10 hodin.

  • Kurz se vám otevře kliknutím ZDE.

Kurz s názvem Znalostní minimum pro katechety mohou také absolvovat zájemci, kteří splňují požadavky na vzdělání a vrací se k této službě po několika letech nebo v ní začínají.

Jsme přesvědčeni, že forma e-learningu je přístupná pro široký okruh zájemců a doufáme, že Znalostní minimum pro katechety pomůže k tomu, aby i katecheté bez požadovaného vzdělání vykonávali svou službu ve farnosti dobře a rádi. Vedle tohoto kurzu nabízíme začínajícím katechetům další formy podpory (uvádějícího katechetu, vzdělávací semináře, mentoring…). Tento kurz není primárně určen pro vyučující náboženství ve školách, pro které je požadováno ze zákona řádné vzdělání.

O povinnosti absolvovat tento kurz budou katecheté informováni při udělení kanonické mise. Kurz bude na webových stránkách fakulty přístupný po přihlášení od září 2022.

Případné dotazy zodpoví a konkrétní informace poskytne Markéta Korpasová (mkorpasova@doo.cz).