Archiv

Zakončení základního kurzu mentoringu

V pondělí 21. června předal biskup Martin David osvědčení o úspěšném absolvování základního kurzu mentoringu osmi absolventům. Kurz byl akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR. Lektory kurzu byli Mgr. Branislav Kožuc...

První prezenční setkání studentů kurzů Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

Sobota 12. června byla pro studenty kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství významným dnem. Po dvou semestrech online výuky mohlo proběhnout první prezenční setkání v budově biskupství. Setkání studentů kurzu bylo zah...

Setkání mentorů ostravsko-opavské diecéze

V pátek 11. června proběhlo na biskupství setkání stávajících i nových mentorů ostravsko-opavské diecéze. Mentoring je forma osobního doprovázení katechety v oblasti jeho profesního rozvoje a v naší diecézi jej vyučujícím náboženství a katechetům nab...