Archiv

Jaká bude katecheze a výuka náboženství v příštích letech v naší diecézi?

Na 20 vyučujících, katechetů a kněží a jáhnů se bude touto otázkou zabývat v příštích týdnech a měsících. Po téměř dvou letech příprav, diskuzí v děkanátech jak s kněžími, tak s laickými vyučujícími a katechety se v sobotu 10. února 2024 rozběhl proj...