Mentoring

 • Co je to mentoring?

  Mentoring je forma osobního doprovázení katechety v oblasti jeho profesního rozvoje.

  Proč mentoring pro učitele náboženství?

  Záleží nám na tom, aby žádný učitel náboženství a katecheta nezůstal ve své
  službě osamocený.

  Nabízíme bezpečný prostor hovořit o své katechetické službě a hledat cesty k jejímu zkvalitnění.

  Chceme s vámi objevovat nové možnosti katechetické služby.

  Pilotní projekt mentoringu

  Ve školním roce 2018/19 v rámci pilotního projektu nabízíme zdarma mentorskou podporu především začínajícím učitelům náboženství a katechetům.  Nabídku  však může využít každý kněz, učitel náboženství nebo katecheta, který potřebuje oživení, novou inspiraci a naději.

  Jak probíhá mentorský rozhovor?

  Každý mentorský rozhovor probíhá podle předem daných pravidel. Obsah rozhovoru zůstává mezi mentorem a mentorovaným. Jeden rozhovor trvá přibližně hodinu a po domluvě se může realizovat několik na sebe navazujících rozhovorů.

  Kontakty na mentory

  Zájemci si sami volí mentora a kontaktují jej na uvedené e-mailové adrese. Místo a čas mentorských rozhovorů si domlouvají mezi sebou. U každého mentora je uvedeno místo současného bydliště.​

  Mentoři přijímají mentorované do naplnění své kapacity. Pod jménem mentora zveřejňujeme aktuální informace o jeho kapacitě; ta se v průběhu školního roku mění.

  Seznam mentorů, jejich bydliště a kontakty naleznete v sekci KONTAKT, Mentoři.