Archiv

Výroční zpráva 2021/2022

Máme radost ze všech setkání s vámi a ze všeho, co se v letošním školním roce povedlo. Přehled naší činnosti za uplynulý školní rok najdete na stránkách

Ohlédnutí za setkáním dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

V pátek 1. července 2022 se uskutečnilo na hoře Prašivá diecézní setkání dětí a rodin s otcem biskupem pod názvem Společně na cestě. Téma synody a Roku rodiny se odrazilo ve společném dopoledním programu v areálu Kamenité, ale také na 25 stanovištích...