Pro začínající katechety

 • Začínajícím vyučujícím náboženství a katechetům věnujeme zvláštní pozornost. Každý z těchto katechetů je osloven s nabídkou individuální podpory.

  Cíle podpory začínajících vyučujících náboženství a katechetů:

  • Uvést začínajícího učitele náboženství do práce s metodickými materiály s důrazem na ročník nebo skupinu ročníků, které v daném školním roce vyučuje.
  • Poskytnout vyučujícímu podporu na základě analýzy jeho potřeb.
  • Seznámit jej s nabídkou podpory za strany KPC a navázat jej na její systém

   

   Tato činnost je finančně podpořena také nadací RENOVABIS.

   

  Formy podpory

  Nabízíme začínajícím katechetům a vyučujícím náboženství několik forem podpory:

  E-learningový kurz pro katechety

  Ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity jsme připravili e-learningový kurz pro katechety, kteří nesplňují požadované vzdělání, a duchovní správce pro ně žádá o udělení kanonické mise pro výuku ve farnosti. Pro tyto katechety je kurz povinnou podmínkou udělení kanonické mise. Rozsah kurzu je 10 hodin.

  Kurz s názvem Znalostní minimum pro katechety mohou také absolvovat zájemci, kteří splňují požadavky na vzdělání a vrací se k této službě po několika letech nebo v ní začínají.

  Tento kurz není primárně určen pro vyučující náboženství ve školách, pro které je požadováno ze zákona řádné vzdělání.

   

  Vzdělávací seminář

  Z širší nabídky seminářů je začínajícím vyučujícím určen především Metodický den. Obsahem tohoto semináře jsou tyto oblasti:

  • platná legislativa týkající se výuky náboženství,
  • zdroje doplňujících materiálů pro výuku náboženství a katechezi dětí školního věku,
  • seznámení se základními materiály podle cílových skupin (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a příprava k prvnímu přijetí svátostí).

  Metodický den je nabízen na začátku každého školního roku (září – říjen).

   

  Individuální formy podpory

  • možnost ukázkové hodiny, kterou odučí zkušenější vyučující s praxí
  • možnost náslechu v hodině začínajícího katechety a následného rozborového rozhovoru
  • podpora formou mentoringu či supervize
  • konzultace a poradenství v oblasti volby materiálů pro výuku náboženství

   

  Pravidelná setkávání katechetů a vyučujících náboženství

  Jedním z cílů podpory začínajících vyučujících náboženství a katechetů je začlenění do setkávání katechetů v konkrétním děkanátu (podle místa bydliště). K pravidelné účasti na děkanátních setkáních se každý vyučující náboženství zavazuje v čestném prohlášení při žádosti o kanonickou misi.

   

  Studium k získání kvalifikace – Tříletý vzdělávací program

  Nabídka pro katechety a vyučující náboženství, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady.

   

  Návrh rozdělení kompetencí pro kněze a katechety / vyučující náboženství

  Co je zapotřebí zajistit k výuce náboženství? Rozdělení kompetencí pro kněze a katechety / vyučující náboženství může před začátkem školního roku pomoci dobře naplánovat a připravit výuku a předejít případným konfliktům.

  Nabídka podpory je pro katechetu povinně volitelná.