Ohlédnutí za panelovou diskuzí Mosty místo příkopů

23.1.2024

„Když se budeme snažit, aby se v církvi cítil přijatý úplně každý, budeme přijímající společenství.“

Je sobota 20. ledna 2024, slunce se ospale vyhupuje na oblohu a na 70 žen a mužů nejen z naší diecéze přichází do budovy biskupství v Ostravě. Od 9. hodiny začíná panelová diskuze s názvem Mosty místo příkopů, kterou pořádá Katechetické a pedagogické centrum a Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. naší diecéze.

Jak už může název napovědět, cílem setkání je vykročit na cestu rozvíjení kultury přijetí, tedy zasypávat příkopy nedůvěry a položit základy pro stavění mostů a citlivě otevřít diskuzi k tématu LGBTQ+ a pomoci v orientaci nejen vyučujícím náboženství, katechetům, kněžím, ale také rodičům, sociálním pracovníkům či všem, kteří se s lidmi jiné vztahové orientace setkávají. Setkání zahajuje modlitbou P. Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci, a po něm jsou představeni hosté, kteří se v první části vztahují k tématu ze své pozice či praxe. Mgr. Hana Imlaufová, speciální pedagožka a terapeutka, působí v křesťanské poradně a setkává se s dospívajícími, kteří hledají svou identitu a pochybují o ní včetně té sexuální. Představuje možné důvody takových pochybností a to, co v takovém období děti, rodiče či vyučující potřebují. Druhým hostem je PhDr. Zdeněk Jančařík, salesián pověřený pastorací osob s jinou vztahovou orientací v brněnské diecézi, který odvážně nastavuje zrcadlo nám, křesťanům, kteří umíme rychle druhé odsoudit. Jeho představa církve je inkluzivní, tedy nechceme být jen pro vyvolené. Poukazuje také na rozdíl mezi slovy „tolerance“ a „respekt“. „Ježíš nikoho neodsoudil, měl postoj milosrdenství.“ doplňuje třetí host z pozice morálního teologa, doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., který je online připojen z Českých Budějovic. Nastiňuje učení Katechismu katolické církve, ale hned vzápětí dodává, že mezi ideálem obsaženým v katechismu a realitou je nutno mít na zřeteli člověka. Připomíná slova papeže Františka o tom, že křesťanství je cesta, po ní jdou různí lidé a v církvi mají místo všichni.

Po úvodní moderované části přichází přestávka a po ní dotazy z publika. Poté jsou představeni paní Jana a pan Jiří, zástupci lidí s jinou vztahovou orientací. Během jejich silného svědectví o životě, o životě s Bohem, o hledání, o pravdivosti k sobě i k druhým, ale i o reakcích rodiny, okolí či nárazu v církvi by ve zcela zaplněném sále bylo slyšet cinknutí špendlíku. „Nepotřebujeme nic navíc, péči navíc, ale být přijímáni.“ dodává pan Jiří a paní Jana dává v duchu synodality podnět k zamyšlení: „Nemusíme spolu ve všem souhlasit, ale můžeme spolupracovat, zjistit, na čem můžeme stavět.“ I pro tyto hosty zaznívají dotazy z publika – zda našli společenství, kde jsou přijati, jak se utvářel jejich vztah k Bohu, nebo jak vnímají možnost či nemožnost mít děti. Čas setkání se ale rychle naplňuje, a tak se v závěrečné části může každý ze zúčastněných zamyslet nad tím, čím může on sám přispět k budování či rozvíjení kultury přijetí. A už se na tabuli v přední části sálu objevují lístky s inspirujícími výpověďmi: vytvořit prostor pro naslouchání; nedělat rozdíly, jsme společenství, kde všechny spojuje to, že potřebujeme Spasitele; vnímat každého jako milovaného; otevřít toto téma ve výuce; modlitba; nabízet ve farnosti takové aktivity a společenství, která budou otevřená; lidskost je víc než zbožnost; pokora a empatie, vzdělávání se v daném tématu; život v pravdě a mnoho dalších.

Vše uzavírá modlitba P. Daniela Víchy a setkání končí. Všichni se vracejí do svých domovů, aby pravdivě žili své životy v Boží přítomnosti, před Jeho tváří. Věříme, že se účastníci a hosté cítili bezpečně, že si každý odnesl nějaký impuls pro život ať svůj či pro církevní společenství a že setkání nebylo poslední a naváže na něj další.

Odpovědi účastníků na otázku: Čím můžeme přispět k budování, rozvíjení kultury přijetí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *