Archiv

Církev o Bohu, sobě, člověku a světě

Přednáška se uskuteční distanční formou pouze pro studenty CŽV Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství.  

Bible a my

Každoroční biblická soutěž Bible a my, které se mohou zúčastnit žáci ZŠ a SŠ, bude v tomto školním roce probíhat pouze elektronicky. Žáci se mohou do soutěže zapojit ve třech kolech (v adventu, v mezidobí a v postní době). Bližší informace najdete