Supervize

 • Nabídky supervize pro všechny vyučující náboženství, kněze i laiky:

  • Otevřená supervizní skupina pro katechety
   Otevřené supervizní skupiny se scházejí v jednotlivých děkanátech (viz tabulka níže). Kapacita supervizní skupiny činí cca 5–10 osob. Na daných místech se dohodne pokračování dle zájmu zúčastněných. Přijďte načerpat, zastavit se v každodenním shonu, získat nadhled a znovu nabýt radost ze své práce a katechetické služby. Můžete vnést vlastní téma nebo naslouchat a nechat se vést supervizorem. Je možné zúčastnit se pouze jednoho supervizního setkání, není nutné zúčastnit se opakovaně.
  • Individuální supervize je možností pro katechety, pro které není přijatelná/bezpečná skupinová supervize, anebo kteří přicházejí s konkrétním problémem. Individuální supervize bude realizována v prostorách Trendum o.p. s. na faře v Ostravě-Radvanicích. Při jakékoli práci s lidmi můžeme být zaplaveni velkou zátěží – nezpracovanými konflikty, přebytečnou tíhou odpovědnosti za druhé, pocity marnosti, nejistoty, křivdy nebo nekompetence. Je to jako veliký batoh, který táhneme, a často úplně zbytečně jej táhneme sami, aniž bychom se zastavili a zkoumali jeho obsah. Ale jeho skrytá tíha má dopad na všechno, co děláme. Individuální supervize prozkoumává obsah „batohu“ v bezpečném prostředí individuálního supervizního rozhovoru, a tak umožňuje novou volbu: rozhodnout se, co je důležité a co není, co rozhodně musím zahodit a co nového by bylo fajn si přibalit na další cestu. Přijďte si utřídit své myšlenky a uvolnit je od přebytečného napětí. Vystoupit „na rozhlednu“ a zahlédnout to, co děláte, z jiné perspektivy. Zažít podporu a tolik potřebný pocit, že na to nejste sami…

  Termíny supervizních setkání (školní rok 2023/2024)

  DEN DATUM MÍSTO KONÁNÍ ČAS  PŘIHLÁŠKY   
  BÍLOVEC čtvrtek 13. 6. 2024 fara v Bílovci 19.00–21.00 lbakalova@doo.cz
  FRÝDEK – JABLUNKOV V tomto děkanátu supervize neprobíhá. Srdečně zveme zájemce do jiného děkanátu.
  FRÝDEK a MÍSTEK čtvrtek 16. 5. 2024 klášter redemptoristů Frýdek 17.00–19.00 skoflerova@doo.cz
  HLUČÍN čtvrtek 23. 5. 2024 fara v Hlučíně 17.45–19.45 bholoubkova@doo.cz
  KARVINÁ V tomto děkanátu supervize neprobíhá. Srdečně zveme zájemce do jiného děkanátu.
  NOVÝ JIČÍN V tomto děkanátu supervize neprobíhá. Srdečně zveme zájemce do jiného děkanátu.
  OPAVA, KRNOV, BRUNTÁL V těchto děkanátech supervize neprobíhá. Srdečně zveme zájemce do jiného děkanátu.
  OSTRAVA čtvrtek 2. 5. 2024 fara v Ostravě-Radvanicích 17.00–19.00 mkorpasova@doo.cz

  Co je supervize?

  Každý člověk, který pracuje s lidmi, potřebuje ke své práci podporu, bezpečí, pevnou půdu pod nohama a hlubší vědomí toho, co dělá. Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých případových i týmových problémů.

  Jak probíhá supervize?

  Supervize probíhá v rámci individuálního nebo skupinového setkání se supervizorem. Rozlišujeme supervizi případovou a týmovou. Případová supervize se zaměřuje na řešení náročných situací, které vznikají při práci s klienty (žáky, jinými lidmi). Týmová supervize se věnuje rozvoji týmu, konfliktním situacím či dlouhodobým problémům při vzájemné spolupráci. Běžný čas jednoho supervizního setkání je 1–4 hodiny.

  K čemu je supervize?

  Čím více je učitel náboženství nebo katecheta v pohodě a ví, co chce, tím víc budou v pohodě i ti, kterým se věnuje. Cílem supervize je, aby účastníci odcházeli ze setkání uvolnění, s pocitem větší lehkosti a radosti z práce, s novými pohledy a s jasnou představou, jak budou řešit daný problém, anebo jaký první krok směrem k řešení tohoto problému podniknou. Dobrá supervize umožní, že se katecheté opět těší na svou práci, na své žáky i na další supervizi.

  Kolik obvykle stojí supervize?

  Vzhledem k vysoké náročnosti na výběr, přípravu a vzdělání supervizorů je cena supervize podobná jako cena za psychoterapii. Cena za hodinu se pohybuje u individuální supervize od 600,- Kč, u supervize týmů a skupin od 900,- Kč.

  V rámci projektu zavádění supervize do katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze
  a podpory RENOVABIS bude supervize i ve školním roce 2019/20 pro katechety a kněze zdarma.

  Zavádění supervize do oblasti katechetické činnosti v diecézi

  Cílem je pokračovat v procesu zavádění supervize v rámci katechetické činnosti na území ostravsko-opavské diecéze a nabízet supervizi jako nástroj podpory, reflexe a doprovázení katechetů.

  Realizátor: Trendum, o.p.s. ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem

  Garant a supervizor  projektu: Mgr. Marek Jargus, certifikovaný supervizor Českého institutu pro supervizi s dlouholetou supervizní a terapeutickou praxí

  Koordinátorka za KPC: Mgr. Šárka Koflerová

  Mgr. Marek Jargus

   Tato činnost je do konce roku 2023 finančně podpořena také nadací RENOVABIS.