Kanonické mise

 • Kanonická mise je pověření opravňující k vyučování náboženství. Je však mnohem více než úřední záležitost – je rovněž vyjádřením důvěry, vzájemného uznání a převzetí odpovědnosti.

  Otec biskup vděčně přijímá příslib katechety svědomitě vykonávat katechetickou službu a plnit požadavky s ní spojené. Jménem církve vyjadřuje ochotu katechetu doprovázet při plnění tohoto poslání a poskytovat prostřednictvím pracovníků Katechetického a pedagogického centra pomoc a podporu. V popředí stojí nabídka pomoci a podpory, ne požadavky. S kanonickou misí spojuje otec biskup modlitbu a požehnání pro katechetickou službu. I díky tomu mohou být katecheté posilněni a povzbuzeni k odpovědnému naplňování svého poslání v rychlých proměnách současné společnosti.

  Žádosti o kanonické mise se v naší diecézi od školního roku 2019/2020 podávají elektronicky na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/. Návod pro vyplnění najdete pod tímto odkazem.

  Pokud bude chtít duchovní správce žádat o kanonickou misi pro nového katechetu, který dosud neučil, je zapotřebí postupovat následovně:

  • Nový vyučující náboženství si stáhne a vyplní prohlášení nového katechety. Toto prohlášení podepíše a odešle poštou na Katechetické a pedagogické centrum.
  • Pověřená pracovnice zavede data o vyučujícím náboženství do databáze.
  • Duchovní správce může podat žádost o kanonickou misi prostřednictvím elektronického formuláře.

  Podmínky pro udělení kanonické mise jsou dány směrnicí, která je dostupná na tomto webu v sekci Církevní dokumenty a zákony.