Kanonické mise

 • Kanonická mise je pověření opravňující k vyučování náboženství. Je však mnohem více než úřední záležitost – je rovněž vyjádřením důvěry, vzájemného uznání a převzetí odpovědnosti.

  Otec biskup vděčně přijímá příslib katechety svědomitě vykonávat katechetickou službu a plnit požadavky s ní spojené. Jménem církve vyjadřuje ochotu katechetu doprovázet při plnění tohoto poslání a poskytovat prostřednictvím pracovníků Katechetického a pedagogického centra pomoc a podporu. V popředí stojí nabídka pomoci a podpory, ne požadavky. S kanonickou misí spojuje otec biskup modlitbu a požehnání pro katechetickou službu. I díky tomu mohou být katecheté posilněni a povzbuzeni k odpovědnému naplňování svého poslání v rychlých proměnách současné společnosti.

  Žádosti o kanonickou misi budou od 15. 8. 2019 podávány elektronicky. Všechny potřebné informace budou odeslány e-mailem v první polovině srpna na adresy farností.

  Žádost o kanonickou misi podává duchovní správce farnosti (nebo ředitel církevní školy) formou elektronického formuláře. Pokud bude chtít duchovní správce žádat o kanonickou misi pro nového katechetu, který dosud náboženství neučil, před podáním žádosti o udělení kanonické mise si katecheta stáhne a vyplní prohlášení nového katechety, odešle jej na KPC, pracovnice KPC zapíší data do databáze a duchovní správce může požádat o kanonickou misi.

  Podmínky pro udělení kanonické mise jsou dány směrnicí, která je dostupná na tomto webu v sekci Církevní dokumenty a zákony.

  Prohlášení nového katechety