Metodiky a pomůcky

 • Metodické materiály pro jednotlivé ročníky

  Metodiky a pracovní listy vycházejí z Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy.

  Metodika Pracovní listy Autoři a rok vydání K dostání
  1. třída

  Jsem s tebou

  E. Muroňová, H. Baránková, ilustrace I. Fukalová Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat u vydavatele: jirkabrauner@gmail.com
  2. třída

  Poznáváme Boží lásku

  J. Plačková, E. Muroňová, H. Baránková, ilustrace I. Fukalová Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat u vydavatele: jirkabrauner@gmail.com
  3. třída

  Bůh k nám přichází

  – Učebnice
  – Metodické texty k učebnici
  – Pracovní listy
  M. Špačková, M. Mléčková, L. Svobodová, ilustrace J. Krejčová Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA).
  3.–5. třída

  Zve Bůh na slavnost všechny lidi?

  Jsou součástí metodiky. B. Holoubková, L. Muchová, J. Plačková, ilustrace D. Koflerová K objednání jako elektronický materiál na www.metodickeinspirace.cz
  4. třída

  S tebou na cestě

  E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat u vydavatele: jirkabrauner@gmail.com
  5. třída

  Společně vytváříme Boží království

  E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat u vydavatele: jirkabrauner@gmail.com
  6. třída

  Společně objevujeme víru

  Jsou součástí metodiky. E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat u vydavatele: jirkabrauner@gmail.com
  7. třída

  Rosteme ve víře

  Jsou součástí metodiky. E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat u vydavatele: jirkabrauner@gmail.com
  8.–9. třída

  Utvářet život

  Jsou součástí metodiky. E. Muroňová, L. Muchová,
  ilustrace K. Marková
  Zdarma ke stažení na metodickeinspirace.cz/utvaret-zivot

  Další metodické materiály

  Pro pestrost a variabilitu výuky je vhodné používat doplňkové metodické materiály.

  Obrazy života Obrazové karty k rozvoji abstraktního myšlení a porozumění symbolům Bible a křesťanství. Včetně příručky. K dostání v e-shopu www.petrinum.com nebo v běžných knihkupectvích.
  Biblické reálie Abecedně seřazený přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti místopisu, kultury, fauny a flory Starého a Nového Zákona. Včetně fotografií, obrázků a návrhů aktivit s dětmi. Zakoupit je možné přes web www.metodickeinspirace.cz.
  Lapbook Tři soubory pracovních listů pro vytvoření lapbooku Advent a Vánoce, Půst a Velikonoce a Církevní rok. Včetně pracovního postupu. Zakoupit je možné přes web www.metodickeinspirace.cz.

   

  Materiály pro přípravu ke svátostem

  Dnes budu tvým hostem Metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a eucharistie. K dostání v e-shopu www.petrinum.com nebo v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava.
  Dnes budu Tvým hostem – pracovní listy Barevné pracovní listy ke stejnojmenné metodice. Součástí složky jsou také sešitky Effatha (ke svátosti smíření) a Marana tha (ke mši svaté) a upomínkový list. K dostání tamtéž. Sešitky Effatha a Marana tha lze zakoupit také samostatně.

  Materiály ke katechezím během liturgického roku

  Naplnil se čas Metodika ke katechezím v adventní a vánoční době. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.
  Kříž života Metodika ke katechezím v postní a velikonoční době. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.
  Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky Publikace obsahuje praktické návrhy jak ve farnosti či škole slavit svátek svatého Mikuláše s menší i početnější skupinou dětí a dospělých a jak vrátit svátku původní křesťanské poselství. Zdarma ke stažení na webu www.metodickeinspirace.cz.
  Odkud mám jméno Metodika ke katechezím ke svatým. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.

  Bible pro děti

  Velká dětská Bible
  Autor: Lene Mayer -Skumanzová
  Ilustrace: Martina Šminková
  Youcat Bible
  Vánoční příběh, Velikonoční
  příběh
  Autor: Anselm Grün
  Ilustrace: Giuliano Ferri
  Biblické příběhy edice
  MANAMANA, nakladatelství
  Meandr
  Autor: Ivana Pecháčková
  Ilustrace: různí mladí výtvarníci

  Materiály pro předškolní děti

  Aby malé bylo velké Náboženská výchova předškolních dětí v mateřských školách i ve farnostech. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.

  Pomůcky

  Pokud při práci s dětmi či s dospělými používáte pomůcky, vybírejte ty přírodního charakteru. Lze si je snadno opatřit, když se budete dívat kolem sebe.

  Můžete také objednávat v e-shopu:

  Nebo můžete využít služeb Chráněných dílen:

  Knihovna Katechetického a pedagogického centra

  Knihovnička Katechetického a pedagogického centra je k dispozici také vám. Můžete si přijít zapůjčit vybranou knihu z oblasti teologie, religionistiky, biblistiky, liturgiky, duchovního života nebo třeba pedagogiky a didaktiky.

  Pro informaci, zda je kniha k dispozici, a pro sjednání návštěvy na KPC a vyzvednutí knihy pište na kpc@doo.cz.

  Seznam knih, které jsou v knihovničce našeho centra, najdete zde. Knihy v němčině nepůjčujeme.

  Seznam knih je pouze pro informaci, knihy nelze půjčovat online.

  Návod pro vyhledávání v seznamu knih: Po kliknutí na jednotlivá umístění (kancelář č. 405, kancelář č. 406, sklad) se otevře seznam kategorií knih, které jsou v knihovně v dané kanceláři. Po kliknutí na kategorii se zobrazí seznam knih podle názvů a autorů. Pokud zájemce ví název nebo autora knihy, může použít funkci „vyhledávání“ (search).