Metodiky a pomůcky

 • Metodické materiály pro jednotlivé ročníky

  Doporučujeme tyto metodiky a pracovní listy, které vycházejí z Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy:

  Metodika Pracovní listy Autoři a rok vydání K dostání
  1. třída

  Jsem s tebou

  E. Muroňová, H. Baránková, ilustrace I. Fukalová Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat online zde
  2. třída

  Poznáváme Boží lásku

  J. Plačková, E. Muroňová, H. Baránková, ilustrace I. Fukalová Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat online zde
  3. třída

  Bůh k nám přichází

  – Učebnice
  – Metodické texty k učebnici
  – Pracovní listy
  M. Špačková, M. Mléčková, L. Svobodová, ilustrace J. Krejčová Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA).
  3.–5. třída

  Zve Bůh na slavnost všechny lidi?

  Jsou součástí metodiky. B. Holoubková, L. Muchová, J. Plačková, ilustrace D. Koflerová K objednání jako elektronický materiál na www.metodickeinspirace.cz
  4. třída

  S tebou na cestě

  E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat online zde
  5. třída

  Společně vytváříme Boží království

  E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat online zde
  6. třída

  Společně objevujeme víru

  Jsou součástí metodiky. E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat online zde
  7. třída

  Rosteme ve víře

  Jsou součástí metodiky. E. Muroňová, ilustrace K. Marková Zakoupit je možné v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava, příp. objednat online zde
  8.–9. třída

  Utvářet život

  Jsou součástí metodiky. E. Muroňová, L. Muchová,
  ilustrace K. Marková
  Zdarma ke stažení na metodickeinspirace.cz/utvaret-zivot

  Další metodické materiály

  Pro pestrost a variabilitu výuky je vhodné používat doplňkové metodické materiály.

  Obrazy života Obrazové karty k rozvoji abstraktního myšlení a porozumění symbolům Bible a křesťanství. Včetně příručky. K dostání v e-shopu www.petrinum.com nebo v běžných knihkupectvích.
  Biblické reálie Abecedně seřazený přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti místopisu, kultury, fauny a flory Starého a Nového Zákona. Včetně fotografií, obrázků a návrhů aktivit s dětmi. Zakoupit je možné přes web www.metodickeinspirace.cz.
  Lapbook Tři soubory pracovních listů pro vytvoření lapbooku Advent a Vánoce, Půst a Velikonoce a Církevní rok. Včetně pracovního postupu. Zakoupit je možné přes web www.metodickeinspirace.cz.

  V Kartuziánském vydavatelství a v dalších nakladatelstvích či na katechetických střediscích vycházejí i jiné materiály a pomůcky. Doporučujeme na ně vždy pohlížet komplexním pohledem, např. zda odpovídají osnovám, zda jsou teologicky správné, zda jsou svou úrovní vhodné pro děti daného věku… a vyhodnotit, zda jsou pro výuku vhodné, příp. v jakém případě.

  K pracovním sešitům Žijeme v Božím světě, Jdeme za Ježíšem a Ježíš je s námi přeloženým z Polska vydala Katechetická sekce ČBK vyjádření.

  Materiály pro přípravu ke svátostem

  Dnes budu tvým hostem Metodika pro přípravu dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a eucharistie. K dostání v e-shopu www.petrinum.com nebo v prodejně Caritas (KNA), Puchmajerova 10, Ostrava.
  Dnes budu Tvým hostem – pracovní listy Barevné pracovní listy ke stejnojmenné metodice. Součástí složky jsou také sešitky Effatha (ke svátosti smíření) a Marana tha (ke mši svaté) a upomínkový list. K dostání tamtéž. Sešitky Effatha a Marana tha lze zakoupit také samostatně.

  Materiály ke katechezím během liturgického roku

  Naplnil se čas Metodika ke katechezím v adventní a vánoční době. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.
  Kříž života Metodika ke katechezím v postní a velikonoční době. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.
  Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky Publikace obsahuje praktické návrhy jak ve farnosti či škole slavit svátek svatého Mikuláše s menší i početnější skupinou dětí a dospělých a jak vrátit svátku původní křesťanské poselství. Zdarma ke stažení na webu www.metodickeinspirace.cz.
  Odkud mám jméno Metodika ke katechezím ke svatým. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.

  Bible pro děti

  Velká dětská Bible
  Autor: Lene Mayer -Skumanzová
  Ilustrace: Martina Špinková
  Youcat Bible
  Vánoční příběh, Velikonoční
  příběh
  Autor: Anselm Grün
  Ilustrace: Giuliano Ferri
  Biblické příběhy edice
  MANAMANA, nakladatelství
  Meandr
  Autor: Ivana Pecháčková
  Ilustrace: různí mladí výtvarníci
  Velká ilustrovaná Bible
  Autor: Anselm Grün
  Ilustrace: Giuliano Ferri

  Materiály pro předškolní děti

  Aby malé bylo velké Náboženská výchova předškolních dětí v mateřských školách i ve farnostech. K dostání v e-shopu www.petrinum.com.

  Databáze materiálů volně ke stažení

  V sekci Materiály ke stažení pro výuku náboženství a pro katechezi si můžete zdarma stáhnout řadu materiálů pro vaši vlastní potřebu. Materiály jsou pro různá témata, různá období církevního roku, pro různý věk a v různé formě od metodik po obrázky.

  Většina z nich je volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.

  Pomůcky

  Pokud při práci s dětmi či s dospělými používáte pomůcky, vybírejte ty přírodního charakteru. Lze si je snadno opatřit, když se budete dívat kolem sebe.

  Můžete také objednávat v e-shopu:

  Nebo můžete využít služeb Chráněných dílen:

  Knihovna

  V sekci s názvem Knihovna nabízíme přehled knih uložených v knihovně KPC. V seznamu je možné filtrovat nebo hledat podle jména autora, názvu knihy nebo ISBN. Pokud chcete zadat nové vyhledávání, je potřeba vymazat předchozí kliknutím na ikonu křížku vedle vyhledávacího pole.

  Knihy půjčujeme zdarma na základě žádosti zaslané na e-mail kpc@doo.cz.  Do zprávy napište název knihy, jméno autora a své kontaktní údaje. Pracovnice KPC s vámi dohodne další postup. Obvyklá výpůjční doba je 30 dnů. Tímto způsobem si lze vypůjčit většinu knih, výjimku tvoří knihy v němčině (nebo dalších jizích jazycích), které jsou pouze k nahlédnutí při osobní návštěvě.