Kurz Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

 • Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU) v Českých Budějovicích a Katechetické a pedagogické centrum (KPC) jako akreditovaná vzdělávací instituce u MŠMT ČR organizovaly v akademických letech 2020/2021 až 2022/2023 tříletý program celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství.

  Slavnostní ukončení tohoto kurzu proběhlo v sobotu 10. června 2023, kdy bylo 36 studentům předáno osvědčení. Více o ukončení studia naleznete zde.

  V případě zájmu o toto studium se ozvěte a předběžně se přihlaste na kpc@doo.cz

  Po přihlášení dostatečného počtu zájemců bychom kurz opět rádi otevřeli.


  Tříletý program celoživotního vzdělávání 2020–2023

  • Učitelství náboženství
   Akreditovaný studijní program pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo společenských věd. Studium k získání kompetence a kvalifikace k výuce předmětu římskokatolického náboženství na 1., 2. stupni ZŠ a na SŠ podle § 14 zák. 563 Sb., o pedagogických pracovnících.
  • Výchova ke křesťanství
   Studijní program pro absolventy se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou. Studium k získání kompetence k výuce římskokatolického náboženství mimo prostor školy a k pastorační a katechetické práci všech věkových skupin ve farnosti.

  Program zprostředkovává základní přehled v oblasti teologických, pedagogických a psychologických věd, prohlubuje je s ohledem na aktuální témata v současné církvi a společnosti a věnuje se didaktickým aplikacím pro všechny věkové kategorie.

   

  Konání kurzu bylo finančně podpořeno také nadací RENOVABIS.


  Poplatek

  800 Kč / semestr (celkem 6 semestrů). Poplatek se bude hradit v jednotlivých semestrech převodem na účet biskupství vždy do 15. 10. a 15. 2. v aktuálním kalendářním roce.

  Odborný garant za TF JU
  Mgr. Tomáš Havel, Dr. theol.

  Organizační garant za TF JU
  Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz

  Garantka za Katechetické a pedagogické centrum
  Mgr. Šárka Koflerová

  Koordinátorka programu za Katechetické a pedagogické centrum
  Zuzana Polaczková
  kpc@doo.cz
  tel. 597 822 235
  mob. 731 136 051


   

  Přehled témat výuky

  Člověk jako bytost náboženská
  Epistemologický a pojmový základ
  Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol.

  Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

  Církev o Bohu, sobě, člověku a světě
  Vybraná témata fundamentální a dogmatické teologie
  ThLic. Mgr. David Bouma, Th. D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph. D.

  Cesta ke smysluplnému životu – křesťan a svět
  Nástin morální teologie a sociálního učení církve
  doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph. D.

  Bible – světlo na životní cestě lidí
  Základy biblické teologie
  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th. D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph. D.

  Církev v proměnách času
  Vybrané otázky církevních dějin a pastorální teologie
  prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th. D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Šárka Koflerová

  Církev jako společenství slavících lidí
  Antropologie slavení, teologie a historie vybraných liturgických typů
  doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

  Spiritualita a duchovní život křesťana
  Vybrané kapitoly ze spirituální teologie
  Mag. Tomáš Havel, Dr. theol.

  Na cestě k plnému lidství
  Vývojová a pedagogická psychologie
  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

  Náboženský člověk ve společnosti lidí
  Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
  Mgr. Hana Šlechtová, Ph. D.

  Výchova v kontextu společnosti a náboženství
  Náboženská pedagogika a katechetika
  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D., ThLic. Petr Smolek

  Vzdělávání jako celistvý proces
  Obecná a oborová didaktika
  Mgr. Eva Muroňová, Ph. D.

  Metodické workshopy

  Teorie korelace a elementarizace
  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

  Interakce zaměřená na téma
  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

  Metody práce s Biblí
  doc. Petr Chalupa, Th. D., PhDr. Marie Klašková

  Pedagogika Franze Ketta
  Mgr. Eva Muroňová, Ph. D.

  Filosofie a teologie pro život
  doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

  Prostor školy/církve – prostor života
  Praxe
  koordinátor Mgr. Markéta Korpasová
  Praxe se skládá z vlastní pedagogické praxe a řízené praxe.