Archiv

Bible – světlo na životní cestě lidí

Přednáška se uskuteční distanční formou pouze pro studenty CŽV Učitelství náboženství a výchova ke křesťanství.

Informace k organizaci výuky náboženství

Ke dni 17. 5. 2021 byla novelizovaným opatřením vlády zrušena povinnost dodržovat homogenitu skupin. Toto opatření by mělo po domluvě s vedením školy usnadnit organizaci prezenční výuky náboženství, především ve vztahu ke spojování dětí z různých tří...

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání „pří...

Jak reagovat na dezinformace a konspirace ve třídě?

Organizace Člověk v tísni zpracovala sadu doporučení, která mohou vyučujícím pomoci, jak reagovat na sdělování a šíření konspiračních informací ve skupině dětí. Materiál by vytvořen ve spolupráci s expertem na dezinformace Jaroslavem Valůchem a s něk...

Kostel v naší obci – ZRUŠENO

Z důvodu vládních nařízení kvůli šíření onemocnění Covid-19  je seminář zrušen.