Archiv

Obnovování prezenční výuky náboženství

V blízké době by mělo docházet k postupnému návratu dětí do škol. V souvislosti s tím je naším zájmem obnovit také prezenční výuku náboženství. Konkrétní situace bude záviset na platných opatřeních i na odlišných podmínkách v jednotlivých okresech. P...

Setkání dětí a rodin s o. biskupem na Prašivé v roce 2021

Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat 1. 7. 2021 na hoře Prašivá, letos však trochu jinak. Mottem setkání je „Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!“. Akce navazuje na dlouholetou tradici setkávání d...

Digitalizace ve výuce náboženství

V pondělí 19. 4. 2021 se uskuteční od 9.00 do 16.30 h online fórum náboženského vzdělávání s názvem DIGITALIZACE?! Akci pořádá Katedra pedagogiky TF JU, organizace se ujal náboženský pedagog Mag. To...