Analýza katechetické činnosti v diecézi

V roce 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC. Závěrečnou zprávu z analýzy si můžete přečíst a stáhnout zde.