Archiv

Kniha papeže Františka

Papež František: Modlitba Otčenáš Kniha obsahuje cyklus katechezí na téma modlitby Otčenáš. Papež František se neustále vrací k zásadní skutečnosti, že jsme v Kristu synové a dcery Otce, který nás nesmírně miluje; odtud pramení i ...

Výběrové řízení ČBK

ČBK vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitel/ka Katechetického a pedagogického institutu  (KPI) s pracovištěm v Olomouci. Více informací zde....

Ohlédnutí za vánočními vstupy do výuky

Do realizace vstupů se zapojilo 24 proškolených lektorů, kteří navštívili v naší diecézi celkem 32 základních škol. Programů se zúčastnilo kolem 4000 dětí. I tento rok proběhla spolupráce s Křesťanskou akademií mladých, jejichž lektoři realizovali pr...

Otevřené supervizní skupiny

Od ledna budou probíhat v jednotlivých děkanátech setkání supervizních skupin. Termín, místo a čas konání supervize naleznete zde. Supervizní setkání nám dává čas a prostor promyslet si, jak prožíváme naši ...

Kurz pro nové učitele náboženství, katechety a další zájemce

Od září 2020 plánujeme ve spolupráci s TF JU znovu otevřít tříletý program celoživotního vzdělávání pro nové učitele náboženství, katechety a další zájemce o studium. Kurz bude probíhat v době akademického roku o sobotách podle předem stanoveného roz...