Vzdělávání pro pedagogy

 • Na vzdělávací akce je nutné se předem přihlásit na www.doo.cz/prihlaska.

  Všechny semináře jsou akreditované v systému DVPP u MŠMT, účastníci z řad pedagogů obdrží osvědčení.

  Semináře jsou zdarma. Pokud není uvedeno jinak, místem konání je budova Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava.

  Poselství křesťanských Vánoc – základní Středa 10. 11. 2021, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Ing. Miriam Paszová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Vánoc II Středa 24. 11. 2021, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Vánoc III ve školním roce 2021/2022 neproběhne
  Poselství křesťanských Velikonoc – základní Středa 9. 3. 2022, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Ing. Miriam Paszová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Velikonoc II Středa 16. 3. 2021, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Velikonoc III bude upřesněno Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Kostel v naší obci bude upřesněno Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová

  BOSCO = Místem konání je Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava