Vzdělávání pro pedagogy

 • Srdečně zveme nové lektory z řad vyučujících (náboženství i jiných předmětů), kněze, jáhny i další zájemce.


  Na vzdělávací akce je nutné se předem přihlásit na www.doo.cz/prihlaska.

  Semináře jsou zdarma. Účastníci obdrží osvědčení.

  Místem konání je budova Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava.

                   

  Poselství křesťanských Vánoc – základní středa 15. 11. 2023, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Vánoc III středa 22. 11. 2023, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Velikonoc – základní středa 21. 2. 2024, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Poselství křesťanských Velikonoc III středa 28. 2. 2024, 14.00–18.30 Mgr. Šárka Koflerová
  Mgr. Lenka Bakalová
  Kostel v naší obci úterý 23. 4. 2024, 14.00-18.00 Mgr. Šárka Koflerová

  V nabídce máme i další výukové programy, ke kterým se však ve školním roce 2023/2024 semináře neuskuteční.


                

  Vybíráme z ohlasů lektorů:

  Co je pro Vás motivací lektorovat programy s křesťanskými tématy?

  „Jsem ráda, že mohu takto vnést do společnosti – do škol osvětu o křesťanských kořenech našeho národa, prohloubit nebo vůbec seznámit s tím, z čeho vyvěrají svátky (Vánoce, Velikonoce), které jako společnost slavíme.“

  s. M. Františka Kroupová, CSSE (Mgr. Martina Kroupová)

  „Když si představím děti, které se nedostaly k podstatě Vánoc, a k tomu, proč se slaví, tak ony samy jsou mi naprosto přirozenou motivací. Jsem vděčná všem, kteří mají podíl na přípravě programů a všem, kteří otevřou ve školách dveře, abych mohla mezi děti s poselstvím vstoupit.“

  Bc. Marta Olšovská

   

  Vzpomenete si na nějaké hezké okamžiky, které jste ve škole s žáky prožili?

  Ty hezké momenty jsou spojené s jiskřičkami v dětských očích u žáků prvního stupně a se zájmem ve vyšších ročnících. To hrobové ticho, když v programech pro sedmý až devátý ročník drnknete na sociální strunu a žákům dojde, že utrpení, ale i solidarita, soucit a podpora není ničím iluzorním, ty jsou k nezaplacení. Letos jsem zažil zvláště silný moment, když jsem přišel k páťákům, kde mě děti znají už od své první třídy, a děti mi začaly předávat obrázky, které jmenovitě pro mne nakreslily, a jedno děvče mi předalo dokonce svou vlastní básničku k tématu Vánoc. Byl jsem opravdu dojatý.“

  ThLic. Kamil Kozelský

  „Letos o vánočních vstupech v jedné první třídě mi paní učitelka říká, zda mi děti může přenechat a že si bude dělat svojí práci. Zůstala na začátek programu a pak ji to tak vtáhlo, že byla až do konce.“

  s. M. Františka Kroupová, CSSE (Mgr. Martina Kroupová)

   

  Pokud byste měli popsat letošní vánoční programy třemi slovy, která by to byla?

  „Radost, vděčnost, vzájemné obohacení.“

  Mgr. Marie Fialková

  „Tahle otázka je těžká, asi: radost, nadšení, překvapení.“

  ThLic. Kamil Kozelský