Vzdělávání pro pedagogy

 • Na vzdělávací akce je nutné se předem přihlásit na www.doo.cz/prihlaska.

  Všechny semináře jsou akreditované v systému DVPP u MŠMT, účastníci z řad pedagogů obdrží osvědčení.

  Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou zdarma. Pokud není uvedeno jinak, místem konání je budova Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava.

  Poselství křesťanských Vánoc – základní Středa 31. 10. 2018, 10.00–15.00 Mgr. Šárka Koflerová
  Poselství křesťanských Vánoc II Pátek 9. 11. 2018, 9.00–13.00 / BOSCO Mgr. Šárka Koflerová
  Poselství křesťanských Vánoc III Úterý 4. 12. 2018, 14.00–18.00 Mgr. Šárka Koflerová
  Poselství křesťanských Velikonoc – základní Středa 20. 2. 2019, 10.00–15.00 Mgr. Šárka Koflerová
  Poselství křesťanských Velikonoc II  Pátek 22. 2. 2019, 9.00–13.00 / BOSCO Mgr. Šárka Koflerová
  Poselství křesťanských Velikonoc III Úterý 5. 3. 2019, 14.00–18.00 Mgr. Šárka Koflerová
  Kostel v naší obci Úterý 7. 5. 2019, 14.00–18.00 Mgr. Šárka Koflerová

  BOSCO = Místem konání je Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava