Velikonoce v hudbě

 • Anotace Velikonoce v hudbě

  Název: VELIKONOCE V HUDBĚ (druhý program řady III)
  Cílová skupina: 4. a 5. třída, příp. 6. a 7. třída ZŠ
  Obsah: Děti dostanou prostor odlišit velikonoční koledy od velikonočních písní a uslyší o souvislosti velikonočních písní se slavením křesťanských Velikonoc. Zároveň uslyší ukázky významných skladeb evropského kulturního okruhu týkající se slavení Velikonoc.
  Formy práce: Interaktivní práce s nahrávkami písní s velikonoční tematikou
  Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných nejlépe do tvaru U v učebně vybavené dataprojektorem a technikou k přehrávání nahrávek ve formátu MP3, příp. interaktivní tabulí.
  Oblast: Umění a kultura
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova,Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Velmi pěkně připravený a propracovaný program, nenásilnou formou dovedl děti k aktivnímu poslechu i relativně „těžké“ hudby (pašije). V komentáři vytvořen i prostor pro věkové zvláštnosti a přizpůsobení (např. u nás bez problémů pro 4. roč. a pak následně i pro 9. roč.). Pěkný nápad s hledáním slov v textu i s grafickým vyjádřením hudby. Program přínosný z hlediska hudební výchovy i z hlediska výchovy etické.

  ZŠ Andělská Hora (ředitel školy, vyučující HV)