Od těžkostí neutíkej

 • Anotace Od těžkosti neutíkej

  Název: OD TĚŽKOSTÍ NEUTÍKEJ (první program řady III)
  Cílová skupina: 1.–3. ročník ZŠ
  Obsah: Děti v jednoduché didaktické hře zažijí naplnění nebo nenaplnění svého přání. Společně přemýšlejí o podobných situacích, kdy se nenaplnilo jejich přání, a situacích, které jsou těžké a smutné. Ve vyprávění biblického příběhu o jednom neobyčejném setkání dostanou příklad, jak neutíkat od těžkostí a starostí, a uslyší o souvislosti s odhodláním člověka nevzdávat se. V závěru dostanou možnost vyjádřit slova povzbuzení a podpory a připojit se ke společnému přání.
  Formy práce: pedagogika celistvé výchovy
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.
  Oblast: Člověk a jeho svět
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Cílové skupině 1.-3. třídy byl představen velikonoční příběh o tom, co se stalo dvěma lidem na velikonoční cestě s názvem „Od těžkosti neutíkej“. Děti dobře spolupracovaly, postupně se i aktivně zapojovaly do daného příběhu a snažily se upevnit vztahy mezi sebou. Byly hravým způsobem seznámeny s biblickou událostí nejen formou písní, ale i dramatickou cestou.

  ZŠ Ostrava, Ibsenova