Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Zpět na seznam materiálů

Rok křtu (2011) - katecheze pro rodiče s dětmi

Autor: Katechetické a pedagogické centrum
Dopis, který je určen jako pastorační pomůcka v postní době roku 2011 věnovanému svátosti křtu v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum. Je možné jej kopírovat a vhodně nabídnout před začátkem doby postní především rodinám s předškolními dětmi a s dětmi mladšího školního věku. V souvislosti s evangelií postních nedělí nabízíme náměty, jak přiměřeným způsobem přemýšlet o účincích křtu, jeho jedinečnosti a jednotlivých znameních křestní liturgie. Postní doba prožívaná ve společenství rodiny se tak může stát součástí společné přípravy farnosti na obnovu křestních slibů o velikonoční vigilii.

Přílohy:

Pokud chcete přidávat komentáře misíte se přihlásit zde.