Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti

25.1.2018

Od ledna 2016 probíhala v naší diecézi analýza katechetické činnosti. Smyslem celého projektu, do kterého byli zapojeni kněží na kněžských konferencích a laici na setkáních katechetů v děkanátech, bylo zmapování současné situace katechetické činnosti a stanovení priorit pro katechetickou činnost v následujících letech. V dokumentu závěrečné zprávy se můžete seznámit s výsledky v diecézi i v děkanátu a také s plánem podpory KPC.

Závěrečná zpráva analýzy katechetické činnosti