Zahájení výuky náboženství

31.8.2022
 • Co je zapotřebí zajistit pro výuku náboženství?

Rozdělení kompetencí pro kněze a katechety může před začátkem školního roku pomoci dobře naplánovat a připravit výuku náboženství v novém školním roce. Přinášíme přehled toho, co je zapotřebí zajistit k výuce náboženství.

Žádost o kanonickou misi podává duchovní správce farnosti nebo ředitel církevní školy formou elektronického formuláře na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ (postup pro vyplnění online pod tímto odkazem).

 • Noví vyučující a katecheté

Pokud duchovní správce žádá o kanonickou misi pro nového vyučujícího a katechetu, který dosud náboženství neučil, před podáním žádosti si daný člověk stáhne a vyplní prohlášení nového katechety a odešle je na KPC.

 • Odměňování vyučujících náboženství v naší diecézi

Vyučující náboženství a katecheté v naší diecézi jsou od roku 2016 odměňováni za svoji službu. Řídí se Rozhodnutím o odměňování vyučujících náboženství laiků. Od 1. září 2022 bude navýšena hodinová sazba. O této změně vás budeme ještě informovat.

 • Rozvrhy hodin výuky náboženství

Rozvrhy podávají elektronicky kněží na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ (postup pro vyplnění online pod tímto odkazem). Prosíme laické vyučující, aby se se svým farářem domluvili. Duchovní správce poté formulář vyplní a odešle.

 • Třídní kniha pro výuku náboženství na faře

Výuku náboženství je třeba dokumentovat, i když probíhá na faře. Na našich webových stránkách je k dispozici třídní kniha.

 • Metodiky a pomůcky pro výuku náboženství a katechezi

– přehled základních materiálů pro výuku náboženství v jednotlivých ročnících v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ/Metodiky a pomůcky

– zdarma nebo za poplatek systematické metodické materiály ke stažení na stránkách metodickeinspirace.cz

– v databázi materiálů nabídka tematicky zpracovaných materiálů

– další materiály také v zabezpečené sekci pro sdílení materiálů – návod na přihlášení

 • Přihlášky do náboženství

vzory přihlášek do náboženství, které vyhovují požadavkům GDPR

– prostřednictvím elektronických přihlášek na webu diecéze (https://www.doo.cz/prihlaska)
Je nutné, aby farnost, která by měla zájem o tento způsob organizace přihlášek, kontaktovala kancléře, který farnosti zřídí přístup k těmto přihláškám.

 • Inspirace, jak s dětmi zahájit školní rok

Tipy na konkrétní aktivity, jak s dětmi, žáky začít školní rok, naleznete v naší databázi materiálů.

 • Nejste ve své službě osamoceni!

Záleží nám na tom, aby žádný vyučující náboženství a katecheta nezůstával ve své službě osamocen, a proto i v letošním školním roce nabízíme podporu formou otevřených supervizních skupin v děkanátech a individuální podporu v rámci mentoringu. Obě tyto služby jsou díky podpoře RENOVABIS zdarma.

Mentoring

Jedná se o podporu založenou na individuálním přístupu a umožňující hledat řešení „na míru“. Více o mentoringu naleznete na našich stránkách.
V případě zájmu kontaktujte mentora poblíž svého bydliště.

Supervize

Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých problémů. Přijďte zakusit její přínos. Připravujeme pro vás termíny setkání v jednotlivých děkanátech.

 • Začínající vyučující náboženství a katecheté

Začínajícím vyučujícím náboženství a katechetům věnujeme zvláštní pozornost. Každý z nich je osloven s nabídkou individuální podpory. Cíle a formy podpory najdete zde.

Speciální formou podpory je e-learningový kurz Znalostní minimum pro katechety.

 • Představení katechety při bohoslužbě ve farnosti

V databázi materiálů na našem webu naleznete návrh představení a pověření službou katechety při bohoslužbě.


V případě dotazů je možné se obrátit na koordinátorku výuky náboženství v diecézi Mgr. Markétu Korpasovou (mkorpasova@doo.cz, tel. 597 822 233).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *