XII. celostátní katechetický kongres

5.9.2023

Od 10. do 12. listopadu 2023 se v Kroměříži uskuteční pod záštitou ČBK XII. celostátní katechetický kongres. Tématem bude Umění komunikovat víru. Hostem bude P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě, dále Mons. Pavel Konzbul, Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., P. ThLic. Petr Bulvas, Mgr. Terezie Pilátová Osecká PhD a další. Kromě přednášek se účastníci mohou zúčastnit také praktických seminářů.

Přihlášky, program a aktuální informace naleznete na webu Katechetické sekce ČBK, plakát je k dispozici zde. Přihlašovat se v případě zájmu můžete do 31. října 2023.

Biskupství ostravsko-opavské podpoří částkou 500 Kč katechetu s platnou kanonickou misí či kněze, kteří se přihlásí do 31. 10. 2023 a zúčastní celého kongresu. Podmínkou je, že v letošním školním roce vyučují. Pokud vyučují 10 a více hodin náboženství týdně, příspěvek činí 1 000 Kč. Pokud se přihlásí jen na sobotní program (bez noclehu), příspěvek bude činit 200 Kč. Bližší informace přihlášeným poskytneme později.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *