Výuka náboženství a katecheze ve školním roce 2023/2024

13.5.2024

V letošním školním roce navštěvuje výuku náboženství ve školách a katechezi ve farnostech naší diecéze na 6 300 žáků a dětí předškolního až středoškolského věku. Věnuje se jim 238 vyučujících a katechetů – 131 laiků a 107 kněží v celkem 639 hodinách týdně. Pro ně chce být naše centrum k dispozici, aby se žádný učitel náboženství nebo katecheta necítil osamělý ve své službě, ale aby pro ni měl podporu, metodickou i lidskou.

Zvláštní péči věnujeme těm začínajícím, se kterými strávíme spolu s externími spolupracovnicemi v děkanátech 8-10 hodin času individuální podpory, která zahrnuje náslechové hodiny, kdy začínající vyučující pozoruje při výuce či katechezi zkušenějšího kolegu, ale také naopak zkušený kolega navštíví hodinu začínajícího. V následné reflexi vedou rozhovor, aby daný člověk poznal své silné stránky i příležitosti k dalšímu rozvoji. Přemýšlíme také o dalších souvislostech jako je např. komunikace s rodiči, pastorační plán farnosti atd. Máme radost, že jsou zpětné vazby od samotných vyučujících a katechetů pozitivní: „Jsem velmi nadšená, že biskupství nabízí tuto službu.“ „Je to velmi přínosné a inspirující. Je to veliká pomoc.“

Navštěvujeme také hodiny vyučujících, kteří splňují podmínky pro udělení kanonické mise na dobu neurčitou, abychom s nimi reflektovali jejich katechetickou službu, mohli doporučit udělení tohoto trvalého pověření ke službě a podpořili je do další služby.

Pravidelně se 2x za rok setkáváme s vyučujícími a katechety a vyjíždíme za nimi do jednotlivých děkanátů. Během měsíce dubna se uskutečnila setkání s programem věnujícím se teorii a praxi práce se symboly. Společně jsme se také sdíleli o svých radostech i starostech. Dále jsme naslouchali všem zúčastněným, jaká témata vzdělávání by pro ně byla přínosná, protože chceme, aby byla naše nabídka pro příští školní rok co nejvíce přizpůsobena jejich potřebám. Z hodnocení zúčastněných víme, že tato naše služba pro ně má smysl. V Jablunkově zaznělo např.: „Tato setkání jsou pro mě podobná oáze uprostřed pouště starostí.“ Nebo v Místku: „Tato setkání jsou pro mě jako podaná ruka v mé službě.“

Mimo tato setkání nabízíme v některých děkanátech 2x za rok možnost bezplatně se zúčastnit supervizního setkání, kde se ohlížíme za naší praxí a navzájem se můžeme podpořit ve své službě druhým.

Děkujeme všem vyučujícím, katechetům a kněžím za jejich obětavou službu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *