Vyjádření k učebnicím přeloženým z polského jazyka

31.5.2019

Vzhledem k tomu, že se v současné době ve farnostech plánují nákupy pracovních listů pro výuku náboženství na příští školní rok, chtěli bychom kněze a vyučující náboženství upozornit na některé méně známé souvislosti spojené s učebnicemi pro výuku náboženství 1., 2. a 3. tříd Žijeme v Božím světě, Jdeme za Ježíšem a Ježíš je s námi přeložených z polského jazyka a vydaných Kartuziánským vydavatelstvím a nakladatelstvím.

Toto nakladatelství požádalo o církevní schválení v Brněnské diecézi pro učebnice náboženství pro 3. ročník základní školy Ježíš je s námi a toto schválení neobdrželo.

Celkem všech tří učebnic se zabývala katechetická centra všech diecézí i Katechetická sekce ČBK. Při společném jednání byla pojmenována pozitiva materiálů, ale i úskalí spojená s jejich používáním v našem prostředí.

Na učebnicích je možné ocenit jejich praktické řešení (učebnice a barevné pracovní listy v jednom sešitu). Některé jednotlivé části mohou být pozitivní inspirací pro katechety. Bohužel to neplatí o celku.

Učebnice jsou zpracovány v duchu jiné mentality, v jiném kulturním a náboženském prostředí a vycházejí z jiné situace než je u nás.

Počet hodin v sešitech odpovídá polskému prostředí, kde se výuka náboženství koná dvakrát týdně. V našem prostředí je tedy zapotřebí ze sešitu vybírat témata pro výuku, která se koná jednou týdně a s ohledem na osnovy platné v naší diecézi. Farnosti či rodiny však hradí náklady za celý sešit, ačkoli jej není možné v rámci jednoho roku výuky vyčerpat.

Materiály vycházejí z předpokladu, že děti, které s nimi pracují, mají zvnitřnělé postoje víry – s radostí se modlí, s radostí chodí do kostela apod. Zkušenosti s náboženskou praxí dětí v našem prostředí však těmto předpokladům zpravidla neodpovídají.

Styl obrázků je zastaralý a odpovídá spíše předškolnímu věku. Některé obrázky mohou připomínat ilustrace z především dřívějších publikací společnosti Svědků Jehovových. Jiné obrázky je zase nezbytné opatřit vhodným komentářem, aby nezkreslovaly pohled na Boha.

V naší diecézi bylo použití sešitů a učebnic konzultováno také s vyučujícími, kteří učí polsky. Jejich znalost původních materiálů i specifik této jazykové menšiny u nás však nepřinesla jiný pohled, než byl pojmenován výše.

Materiálům se sice nedá nic vytknout po stránce věroučné, nicméně z pedagogického a katechetického hlediska je nelze doporučit, zvláště ne v prostředí škol.

Katechetické a pedagogické centrum