Učit radosti II – ZRUŠENO v souvislosti s nařízením Vlády ČR

25.4.2020
  • Jaký je vliv sociálních sítí (a virtuálního světa vůbec) na utváření religiozity dětí a mladých lidí?
  • Jak se promítá napětí v diskuzích kolem genderové ideologie do výchovy v rodinách a v církvi?
  • Jaký mají vliv neúplné rodiny na prožívání vztahu s Bohem? A na výuku
    náboženství?
  • Jaké výzvy toto vše klade pro výchovu v rodinách, výuku náboženství
    a katechezi?

Zveme nejen kněze a katechety, ale i rodiče, vychovatele a všechny, kterým tato témata nejsou lhostejná. Přednáška s diskuzí volně navazuje na přednášku
pronesenou na DNI PRO UČITELE NÁBOŽENSTVÍ A KATECHETY.

Plakát Učit radosti II

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska