Světový den modliteb za péči o stvoření

29.8.2019

1.září je Světový den modliteb za péči o stvoření. Římskokatolická církev se přidala ke slavení tohoto dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný život.

K letošnímu Světovému dni je připravena výzva s modlitbou – přínášíme vám v přiložených souborech dopis a plakát.

Připojme se i my k této iniciativě a starejme se a modleme za naši zemi – nejen v tento den.

Laudato si výzva_dopis
Laudato si výzva_plakát