Srozumitelný jazyk víry jako hlavní téma setkání v děkanátech

30.9.2019

Od 14. října budou probíhat děkanátní setkání katechetů v jednotlivých děkanátech. Všem vyučujícím náboženství a katechetům zašleme pozvánku e-mailem, zváni jsou také vyučující kněží a další zájemci, kteří pracují v pastoraci.

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s biblistou P. Markem Kozákem návrh srozumitelných formulací Desatera pro děti 1. stupně ZŠ k odzkoušení v praxi.  Můžete se těšit také na nový metodický materiál s názvem Srozumitelný jazyk víry, který je určen především pro 2. st. ZŠ.   Dále vás seznámíme se zabezpečenou sekcí na webu kpc.doo.cz, která je určena pro vás ke sdílení materiálů pro výuku náboženství a katechezi.

Jako vždy je setkání katechetů v rámci děkanátu příležitostí k výměně zkušeností, sdílení i vzájemné pomoci. Služba katechety není individuální záležitostí, je posláním v církvi. Nám všem z katechetického centra záleží na tom, abyste ve své službě nezůstávali osamoceni. Těšíme se na osobní setkání s vámi.

Termíny jednotlivých setkání naleznete v přehledné tabulce na našem webu.