Dílo dvou bratří

 • Anotace Dílo dvou bratří

  Název: DÍLO DVOU BRATŘÍ
  Cílová skupina: 4. a 5. ročník ZŠ
  Obsah: Děti prostřednictvím drobných replik historických předmětů a dalších motivačních pomůcek při společné a skupinové práci získají vhled do historických událostí souvisejících s životem Cyrila a Metoděje. Pomocí powerpointové prezentace podpořené komentářem, dialogem a skupinovou prací se seznámí s historickými informacemi o jejich životě a díle a mohou ocenit jejich osobní nasazení a přínos křesťanství pro evropskou kulturu a civilizaci.
  Formy práce: skupinová práce, čtení v rolích, powerpointová prezentace podpořená výkladem a otázkami
  Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných do tvaru „U“ před promítací plochou dataprojektoru nejlépe v učebně k tomu vybavené; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
  Oblast: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
  Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

  Výběr z evaluací

  Děti měly možnost hlouběji nahlédnout do osudů Cyrila a Metoděje. Zajímavou formou si připomněly, proč právě 5. červenec je v kalendáři označen červeně jako státní svátek.
  O tom, že se dětem beseda líbila, svědčí jejich výpovědi:
  „Hodně mě bavilo povídání o novém písmu.“
  „Moc se mi líbilo to, jak jsme se dověděli hodně o Cyrilovi a Metodějovi.“
  „Líbila se mi jejich statečnost.“
  „Líbilo se mi, jak Metoděj byl silný.“
  Zaujalo mě povídání o tom, jak vezli knihy na Velkou Moravu.“
  Co se nelíbilo?
  „Nelíbilo se mi, že nenašli hrob.“
  Objevila se jen jedna negativní reakce:
  „Nic se mi nelíbilo. Fuj!“
  Mockrát děkujeme a těšíme se na další skvělou spolupráci

  ZŠ Fulnek, Česká

  Výukový program byl vhodný pro danou věkovou skupinu, obohatil vlastivědné znalosti žáků.
  Lektor používal názorné ukázky replik předmětů, hudební a obrazové materiály a další historicky cenné reálie. Děti spolupracovaly se zájmem.

  ZŠ Lichnov