Sv. Cyril a Metoděj

 • V této řadě nabízíme dva výukové programy, každý pro jinou věkovou kategorii žáků:

  Dílo dvou bratří
  4. a 5. ročník
  Příběh cesty životem a dílem Cyrila a Metoděje formou powerpointové prezentace s interaktivními prvky.

  Diplomatická mise na Velkou Moravu
  6.–9. ročník
  Historické souvislosti a odkaz díla Cyrila a Metoděje formou powerpointové prezentace s interaktivními prvky.