Velikonoční příběh a jeho poselství

 • Anotace Velikonoční příběh a jeho poselství

  Název: VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH A JEHO POSELSTVÍ (první program základní řady)
  Cílová skupina: 1.–3. ročník ZŠ
  Obsah: Děti pomocí dialogu a jednoduché dramatizace uslyší a prožijí, že se na jaře probouzí život. V těchto souvislostech přemýšlejí nad radostnými i smutnými okamžiky v životě a jsou tak uvedeny do vyprávění biblického příběhu smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. V závěru děti pomocí dekoračního materiálu a přání „rozsvítí slunce“ jeden pro druhého.
  Formy práce: pedagogika celistvé výchovy
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.
  Oblast: Člověk a jeho svět
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Obsah programu byl poutavý, přiměřený k věku dětí. Citlivě se propojily jednotlivé části – probouzející se jaro, velikonoční příběh, naděje. Děti byly aktivně zapojeny a každý dostal prostor pro sebevyjádření. Poutavost umocnily i využité netradiční pomůcky. Cíle hodiny podle anotace byly naplněny. Děkujeme.

  ZŠ Lískovec

  Program byl přiměřen věku dětí, děti se zaujetím pracovaly celou vyučovací jednotku. Ocenili jsme pohybové aktivity, celkově to byla pro děti zajímavá a nenucená vyučovací jednotka, která pomohla dětem nejen se seznámit s křesťanským významem Velikonoc, ale také odpovědět nebo rozšířit obzory v rámci předmětu ČjS (k tematickému učivu „Jaro“).

  ZŠ Jablunkov, ul. Lesní