Je něco silnější než smrt?

 • Anotace Je něco silnějšího než smrt? 

  Název: JE NĚCO SILNĚJŠÍHO NEŽ SMRT? (třetí program základní řady)
  Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  Obsah: Po krátké úvodní aktivitě si děti ve společné práci s obrázkem a pracovním listem mají uvědomit vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí. V souvislosti s těmito životním situacemi uslyší velikonoční příběh a krátké příběhy osobností, které udělaly v životě zkušenost s postojem lásky a nenásilí k obtížným životním situacím. Sami pro sebe si zformulují slova, která jsou pro ně povzbuzením v situaci, kterou vnímají jako těžkou. Uslyší příklady povzbuzujících vět, ke kterým mohou přidat své vlastní výpovědi.
  Formy práce: diskuze, společná práce s obrazem, samostatná práce s pracovním listem, vyprávění podpořené otázkami
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti.
  Oblast: Člověk a společnost
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Starší žáci už řešili problém, který s Velikonocemi souvisí – téma smrti, bezvýchodnost situace. Seznámili se s příběhy současných osobností. Došli k názoru, že podstatou Velikonoc není jen oslava jara, ale vítězství lásky nad nenávistí a života nad smrtí.

  ZŠ Ostrava–Mariánské Hory

  Program pro žáky 8. a 9. tříd „Je něco silnějšího než smrt?“ tematicky splnil naše očekávání. Téma bylo připraveno vhodně, nenásilně a zajímavě. Žáci si mohli v souvislosti s Velikonocemi uvědomit své postoje a pocity, které zažívají v běžném životě a v různých situacích, jež přináší každodenní život.
  Děkujeme za příjemné vystupování lektorů a těšíme se s kolegy na další spolupráci.

  6. ZŠ Frýdek-Místek

  Program „Je něco silnějšího než smrt?“ se velmi líbil. Překvapila příjemně moderní forma hodiny, která byla velmi působivá, citově emocionální, žáky nutila k přemýšlení nad sebou samotnými, měla co říci k současnému světu, velmi vhodné propojení s výraznými osobnostmi současného světa. Vhodně zpracovává klima kolektivu – sonda do duší žáků – výborné pro rozbor třídy za přítomnosti třídního pedagoga. Nenásilná forma předávání informací. Děkujeme a doufáme v další spolupráci.

  ZŠ Raškovice