Kdo za to může?

 • Anotace Kdo za to může?

  Název: KDO ZA TO MŮŽE? (třetí program řady III)
  Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  Obsah: V úvodní aktivitě s lanem prostřednictvím motivačních otázek dostanou děti prostor vyslovit, co příjemného i nepříjemného společně prožívají. Na příkladu modelových příběhů nejprve ve skupině a potom společně v řízené diskuzi přemýšlejí o problému jednoznačného určení viníka, o míře provinění i jeho nevratnosti. Podobným způsobem pracují s příběhem o ukřižování a smrti Ježíše z Nazareta a uslyší o zacházení s vinou a odpuštěním v souvislosti s křesťanskými Velikonocemi. V závěrečné aktivitě děti uslyší o potřebě uvědomění si společné odpovědnosti za důsledky jednání.
  Formy práce: diskuze, skupinová práce s pracovním listem s fotografiemi, vý­klad
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti.
  Oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Cílová skupina, kterou tvořili žáci 7.-9. třídy, se věnovala diskusi o lidské solidaritě, vině či odpuštění v souvislosti s Velikonocemi v jejich původním smyslu pod názvem „Kdo za to může“. Příběh děti zaujal především svými nápaditými momenty, které u nich vzbudily zájem o provázanost vztahů ve vlastní třídě. Pochopily, že nepohrdání tradicemi, kulturou i historickým děditstvím upevňuje nejen rodinné vazby, ale mnohem širší lidskou společnost. Vhodnou formou byly seznámeny s biblickým příběhem, který vysvětloval smysl a utrpení Ježíše Krista, jenž tvoří podstatu Velikonoc.
  Všechny programy, které jste na naší škole představili, jsou vždy přínosem nejen z pedagogického, ale především z lidského hlediska. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

  ZŠ Ostrava, Ibsenova