Poselství křesťanských Velikonoc II

 • V této řadě nabízíme tři výukové programy, každý pro jinou věkovou kategorii žáků:

  Když jedna cesta zkříží druhou
  1.–3. ročník
  Křižovatka jako místo konfliktu nebo místo setkání v souvislosti s velikonočním příběhem.

  Velikonoce ve výtvarném umění
  4. a 5. ročník
  Proměny obrazů znázorňujících velikonoční události z pohledu křesťanství a výtvarného umění.

  Kříž – znamení života?
  6.–9. ročník
  Diskuse o těžkých životních situacích v souvislosti s Velikonocemi v jejich původním smyslu.