Izrael – země vánočního příběhu

 • Anotace Izrael – země vánočního příběhu

  Název: IZRAEL – ZEMĚ VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU (druhý program základní řady)
  Cílová skupina: 4. a 5. (příp. 6. a 7.) ročník ZŠ
  Obsah: Děti jsou v úvodu motivovány k pátrání po původu vánočních svátků a pomocí powerpointové prezentace, komentáře a dialogu zapojeny do objevování historických informací spojených s narozením Ježíše z Nazareta. Učí se rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc. Prostřednictvím fotografií mohou také nahlédnout do současné podoby míst, kde se biblický příběh narození Ježíše z Nazareta odehrál. Poselství Vánoc je v závěru posíleno přáním spolužákovi.
  Formy práce: powerpointová prezentace, výklad, dialog
  Požadavky: Nejlépe třída vybavená plátnem a dataprojektorem; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
  Oblast: Člověk a jeho svět, člověk a společnost, Umění a kultura
  Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

  Výběr z evaluací

  Téma křesťanských Vánoc bylo přiblíženo dětským pojetím, motivace žáků byla zaznamenána po celou dobu programu. Lektorka společně s dětmi využila postupů rozkrývání problémů, rozhovorů, debat a navazování na stávající znalosti a zkušenosti žáků pomocí interaktivní tabule.
  Program smysluplně doplnil předvánoční školní projekt, pomohl žákům být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných.

  ZŠ Tichá