Poselství křesťanských Vánoc III

 • V této řadě nabízíme tři výukové programy, každý pro jinou věkovou kategorii žáků:

  Cesta za hvězdou
  1.–3. ročník
  Vyprávění o jednom putování za hvězdou, které vedlo do Betléma.

  Vánoce v hudbě
  4. a 5. ročník
  Interaktivní program o hudební tradici inspirované biblickým vánočním příběhem.

  Narodil se bohatý i chudý
  6.–9. ročník
  V souvislosti s Vánocemi zamyšlení nad chudobou a bohatstvím a diskuse o solidaritě mezi lidmi.