Vánoce ve výtvarném umění

 • Anotace Vánoce ve výtvarném umění

  Název: VÁNOCE VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ (druhý program řady II)
  Cílová skupina: 4. a 5. (příp. 6. a 7.) ročník ZŠ
  Obsah: Děti se po úvodní motivační aktivitě seznámí s biblickým příběhem narození Ježíše z Nazareta a společně jej promýšlejí jako inspiraci pro výtvarné umělce. Prostřednictvím powerpointové prezentace a výkladu se seznámí s jednou z nejstarších deskových maleb zachycujících Ježíšovo narození u nás na obraze Mistra třeboňského oltáře. V následující skupinové práci se děti seznámí s některými nejvýznamnějšími výtvarnými díly ztvárňujícími vánoční události a kopii jednoho současného zobrazení si mohou podle vlastní fantazie samy dotvořit.
  Formy práce: powerpointová prezentace, dialog, výklad, skupinová práce
  Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných do tvaru „U“ před promítací plochou dataprojektoru nejlépe v učebně k tomu vybavené; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
  Oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
  Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

  Výběr z evaluací

  Žáci byli vhodnou formou, přiměřenou k jejich věku, seznámeni s biblickým vánočním příběhem – narozením Ježíše. Příběh si společně přečetli a pak zkoumali předložená nejstarší výtvarná díla, zabývající se s touto tématikou, seznámili se také s některými autory nejstarších známých obrazů s námětem narození – s betlémským motivem. Program byl zpestřen různými aktivitami. Obsahem programu byly splněny některé úkoly ŠVP – seznámení s lidovými tradicemi – Jč, Vv – kultura – seznámení s nejstaršími výtvarnými díly našich i cizích autorů.
  Vedení hodiny, aktivity s dětmi a vystupování lektorky bylo výborné. Dětem se lekce velmi líbila.

  ZŠ a MŠ Kozlovice