Betlém – dům chleba

 • Anotace Betlém – dům chleba

  Název: BETLÉM – DŮM CHLEBA (první program řady II)
  Cílová skupina: 1.–3. ročník ZŠ
  Obsah: Děti si formou dialogu a jednoduché dramatizace vyzkoušejí a pojmenují, že je dobré mít místo, kde mají vše, co potřebují, a že „mít chléb“ znamená mít vše potřebné k životu. Připraví se tím k naslouchání a pochopení vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta. V závěru je poselství Vánoc upevněno vytvářením jednoduchého vánočního věnce s přáním, aby lidé na Zemi měli vše, co potřebují k životu.
  Formy práce: pedagogika celistvé výchovy
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.
  Oblast: Člověk a jeho svět
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Výukový program pod názvem „Betlém – dům chleba“ byl velmi pěkný, obsahově dobře přizpůsobený dětem 1.-3. ročníku. Děti se s chutí zapojovaly do nabízených aktivit a rozhovorů, ve kterých uplatnily své vlastní názory a vyjádřily své vnitřní pocity. Osnova hodiny probíhala podle přiložené přípravy. Také pomůcek bylo připraveno velké množství včetně Orffova instrumentáře. V podání lektorky byl program krásný a navodil pro všechny zúčastněné pravou vánoční atmosféru.
  Vám všem, kteří se na těchto výukových hodinách podílíte, chci poděkovat, popřát mnoho inspirací v tvoření nových programů.

  ZŠ Kobylá nad Vidnávkou