Poselství křesťanských Vánoc II

 • V této řadě nabízíme tři výukové programy, každý pro jinou věkovou kategorii žáků:

  Betlém – dům chleba
  1.–3. ročník
  Putování do Betléma ve společném příběhu, kde chléb je znamením všeho, co lidé potřebují k životu.

  Vánoce ve výtvarném umění
  4. a 5. ročník
  Proměny obrazů znázorňujících vánoční události z pohledu křesťanství a výtvarného umění.

  … a na zemi pokoj lidem dobré vůle!
  6.–9. ročník
  V souvislosti s Vánocemi promýšlení potřeby člověka žít v pokoji a vzájemném porozumění.