Na čem všem se dá stavět?

 • Anotace Na čem všem se dá stavět

  Název: ČLOVĚK A KŘESŤANSTVÍ
  Cílová skupina: 1.–3. ročník ZŠ
  Obsah: Děti pomocí jednoduché dramatizace, dialogu a spolupráce přemýšlejí, jaké jsou vlastnosti kamene a k čemu jsou dobré pevné základy. Ve vyprávění se seznámí se biblickým příběhem o Ježíši z Nazareta a s pojmem křesťanství, které je jedním ze základů naší kultury.
  Formy práce: pedagogika celistvé výchovy
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.
  Oblast: Člověk a jeho svět
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech