Křesťanství – jeden ze základů naší kultury

 • Anotace Křesťanství – jeden ze základů naší kultury

  Název: KŘESŤANSTVÍ – JEDEN ZE ZÁKLADŮ NAŠÍ KULTURY
  Cílová skupina: 4. a 5. (příp. 6. a 7.) ročník ZŠ
  Obsah: Děti jsou úvodní aktivitou s obrázkem noční hvězdné oblohy motivovány k naslouchání příběhu o Abrahamovi, ke kterému se hlásí tři velká světová náboženství – židovství, křesťanství a islám. Prostřednictvím powerpointové prezentace, fotografií a dialogu se krátce seznámí se základními informacemi o těchto světových náboženstvích, blíže pak se základními informacemi o životě a učení Ježíše z Nazareta, vzniku křesťanství, jeho významu pro evropskou kulturu a civilizaci a s tvářemi současných křesťanů známých z politického nebo kulturního života.
  Formy práce: společná práce s obrázkem, powerpointová prezentace podpořená výkladem a dialogem, samostatná práce s fotografiemi
  Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných do tvaru „U“ před promítací plochou dataprojektoru nejlépe v učebně k tomu vybavené; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
  Oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
  Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova