Člověk a křesťanství

 • V této řadě nabízíme tři výukové programy, každý pro jinou věkovou kategorii žáků:

  Na čem všem se dá stavět?
  1.–3. ročník
  Nejen dům potřebuje pevný základ. Povídání o křesťanství a základních jistotách lidského života.

  Křesťanství – jeden ze základů naší kultury
  4. a 5. ročník
  Příběh o Abrahamovi, světových náboženstvích a křesťanství formou interaktivní powerpointové prezentace.

  Jednání překračující hranice
  6.–9. ročník
  Seznámení s podstatou křesťanství na příkladech altruistického jednání