Bible – kniha života

 • V této řadě nabízíme tři výukové programy, každý pro jinou věkovou kategorii žáků:

  Bible – radostná zpráva o životě
  1.–3. ročník
  Představení Bible jako knihy, která je pro křesťany vzácná svým poselstvím o životě.

  Bible – jeden z kořenů evropské kultury
  4. a 5. ročník
  Interaktivní program uvádějící do základních souvislostí biblických textů s kořeny evropské kultury.

  Bible – kniha tvůrčí inspirace
  6.–9. ročník
  Program seznamující s vybranými základními biblickými texty jako inspirací pro umělce.