Slavnostní předávání pamětních listů při obdržení kanonické mise na dobu neurčitou

28.9.2022

V úterý 27. září 2022 předal otec biskup Martin v kostele svatého Václava v Ostravě pamětní listy deseti ze 13 žen a mužů – vyučujícím náboženství a katechetům, kteří obdrželi kanonickou misi na dobu neurčitou. Slavnosti se zúčastnilo také několik kněží z daných farností a blízcí rodinní členové či přátelé.

Od 16.00 jsme společně slavili mši svatou, během které zazněla slova povzbuzení k moudrosti, jejímž zdrojem má být Kristus stejně jako v případě svatého Václava. Poté následovalo slavnostní předávání a malý raut v budově biskupství.

Během slavnosti jsme se mohli sdílet o radostech i starostech katechetické služby a v neformálních rozhovorech zazněly i perličky z praxe.

Těší nás, že jsme tímto gestem mohli vyučujícím náboženství a katechetům projevit uznání a ocenění jejich služby, odborné kvalifikace i dlouholetého nasazení.

Připojujeme ještě ohlédnutí za touto slavností od přítomných:

„Především bych chtěla poděkovat za krásné připravené odpoledne v předvečer svátku sv. Václava s předáváním kanonických misí na dobu neurčitou. Poděkování patří na prvním místě Pánu Bohu. Vděčnost cítím k otci biskupovi Martinu Davidovi, ke všem úžasným  pracovnicím katechetického centra i těm, kteří s láskou připravovali pohoštění. Cítila jsem se jako doma. Požehnaně prožitý čas ve sdílení s ostatními katechety. Člověka to nesmírně posílí a „nabije“. Pán Bůh zaplať. Přeji všem na biskupství i katechetům proudy Boží lásky, darů Ducha svatého a Božího požehnání. Naší diecézi přeji mnoho dobrých katechetů a vnímavých dětí. Budu se těšit na některá další setkání. S úctou katechetka Jana Sobková.“

„Moc bych chtěla poděkovat za dnešní laskavou, neformální a komorní slavnost. Moc si vážím práce a pozornosti, kterou vložili pracovníci Katechetického a pedagogického centra do přípravy a realizace slavnosti – opravdové slavnosti, do které nás nenuceně skoro všechny přítomné zapojili ;-). Myslela jsem na všechny odvážné rodiče, kteří mi svěřují svoje děti, také na děti, které to se mnou vydrží, kamarády, kteří mi pomáhají, a hlavně jsem si říkala, že Pán Bůh musí mít velký smysl pro humor, když zrovna já dostávám kanonickou misi, a to ještě na neurčito. A závěr slavnosti – krásně prostřený stůl, úžasná květinová výzdoba, výtečné jídlo, krásná hudba a milá společnost bylo podle mě dokonalým zakončením. Moc děkuji.“ MM

„Chtěla jsem Vám touto cestou poděkovat za krásné sváteční chvíle u příležitosti předávání kanonických misí na dobu neurčitou. Velký dík patří otci biskupovi za péči a požehnání, Vám za přípravu celé akce (včetně milého pohoštění) a všem ostatním za úžasné společenství s Bohem. Do nového školního roku Vám všem vyprošuji hojnost darů Ducha Svatého. Ať se daří!“ EM

Fotogalerie zde.

foto Pavel Zuchnický

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *