Školy uzavřeny: výuka náboženství někde pokračuje

18.3.2020

Jsme rádi, že se s vámi můžeme rozdělit o postřeh naší jedné katechetky. Možná bude i pro některé z vás inspirací, jak přistoupit k aktuální situaci.

Volala jsem do školy, co mám dělat, když jsou děti doma. Ředitel mi navrhl, abych zaslala na jeho e-mail materiál pro děti k domácí výuce, s tím, že jej odevzdá třídním učitelům, kteří jej odešlou každému z dětí v balíčku pro rodiče. Takto povzbuzená jsem oslovila další školy, ředitelé reagovali velmi pozitivně a dokonce byli mile překvapení mou iniciativou. Oslovila jsem i kněze farnosti, kde výuka neprobíhá ve škole, zda mám odeslat materiály dětem na e-mail rodičů, které mám uvedeny v přihláškách. S nadšením to uvítal a podobně to přijali i rodiče. Jeden z rodičů obratem reagoval: „Dobrý večer, děkuji za materiál, s radosti předám.“

Tímto způsobem jsem mohla oslovit všechny děti, které učím náboženství. Mám v plánu pokračovat a každý týden připravit a zaslat vhodná témata pro každou věkovou skupinu.

Možná to bude inspirace i pro vás. Já mám opravdu radost, že mimo modlitbu, mohu být s dětmi a dokonce i s jejich rodiči v kontaktu i tímto způsobem.